Prohlídky s průvodcem (MŠ, ZŠ, SŠ)

0023 Nové a Staré Město kolem Betlémské kaple 140 Kč

Václavské a Staroměstské náměstí, stejně tak i Karlův most, zná každý. Pojďme se posunout dále a zaměřme se tentokrát na vznik Starého a Nového Města. Pohybovat se budeme v uličkách blízko hranic obou měst. Kdo města založil? Kde je jejich hranice? Navštívíme kostel Panny Marie Sněžné na Novém...
>

0021 Strahovský klášter výukový program pro ZŠ/SŠ 120 Kč

Setkání s průvodcem na zastávce tramvaje Pohořelec (4 zastávky od metra Malostranská, tramvaj č. 22), kde začne prohlídka. Společně navštívíme Strahovský klášter: historické sály, ambit, kapitulní síň, expozice o minulosti a součastnosti Strahovského kláštera, Filosofický a Teologický sál -...
>

0020 Pražský hrad podruhé

Program navazuje na hlavní prohlídkový okruh Pražského hradu 0009, který doplňuje. S průvodcem navštívíte expozici Hradní stráže ve věži Mihulka, dále gotické podlaží Starého královského paláce, kde se nachází expozice Příběh Pražského hradu mapující historii Hradu, průvodce zde pohovoří o vývoji...
>

0016 Anežský klášter - výukový program pro ZŠ/SŠ 100 Kč

Prohlídka začíná u jednoho z nejstrších kostelů v Praze, u sv. Haštala (Haštalské nám. 790, 110 00 Staré Město), dojdete sem ze Staroměstského náměstí nebo Náměstí republiky za cca 5-10 min.  Nejprve se seznámíme s historií kostela sv. Haštala, čtvrtí Na Františku,...
>

015 Vyšehrad II s možností návštěvy baziliky sv. Petra a Pavla 150 Kč

Vyšehrad je jedno z nejstarších míst v Praze, které od nepaměti hrálo důležitou roli v historii našeho státu, je právem považováno za důležité místo spojené s českou státností. Vyšehrad je místem odpočinku významných osobností našeho národa, je jich přes 600, mezi nimi např. A....
>

0018 Strahovský klášter, Nový Svět, Hradčanské náměstí 150 Kč

Setkání s průvodcem na zastávce tramvaje Pohořelec (4 zastávky od metra Malostranská, tramvaj č. 22), kde začne prohlídka. Popovídáme si o historii Pohořelce a společně navštívíme Strahovský klášter: historické sály, ambit, kapitulní síň, expozice o minulosti a součastnosti Strahovského kláštera,...
>

0006 Anežský klášter a Staré Město 150 Kč

Prohlídka začíná na Staroměstském náměstí u Orloje. Pokud škola začíná v celou hodinu, podívá se na představení Orloje a po ukončení se přesune k věži pod Orloj, kde se setká s průvodcem. Společně si prohlédnete další pamětihodnosti na Staroměstském náměstí (bývalé popraviště, Týnský chrám,...
>

0001 Seznámení s Prahou 200 Kč

Cílem této komentované prohlídky s průvodcem je seznámit studenty a žáky s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města. Úvodem se studenti seznámí s historií Prahy. Po příjezdu do Prahy Vás náš průvodce vyzvedne na předem smluveném místě, např. nádraží/parkovišti autobusu atp.,...
>

0002 Staré Město 120 Kč

Studenti a žáci se během této komentované prohlídky seznámí se Starým Městem. Získají informace o jeho vzniku a také o tom, kudy vedly hradby Starého Města a k čemu sloužily, jak se v době jeho založení ve Starém Městě žilo. Část trasy vede po obvodu městských hradeb, procházka totiž...
>

0003 Malá Strana a Pražský hrad 160 Kč

Po příjezdu do Prahy Vás náš průvodce vyzvedne na nádraží/parkovišti autobusu, kam přijedete. Městskou hromadnou dopravou (možnost jízdy metrem a tramvají) se přepravíte na Pražský hrad, kde začneme s prohlídkou. Po cestě na Pražský hrad se ještě krátce zastavíme ve Valdštejnské zahradě (pouze...
>

0004 Nový svět, Hradčany a Pražský hrad 150 Kč

Naše prohlídka začíná na místě, kde se „strahovalo“, tedy držela stráž, u Strahovského kláštera. Budeme pokračovat na Loretánské náměstí s překrásnou barokní stavbou poutního kostela - Loretou se Svatou chýší a loretánským pokladem. K Loretě se váže několik legend, se kterými Vás...
>

0005 Staré Město s návštěvou Muzea Karlova mostu a plavba lodí 400 Kč

Program zahrnuje prohlídku Starého Města, která je popsána výše (program č. 0002), prohlídku Muzea Karlova mostu a plavbu lodí. Lodě jsou dřevěné, jsou to repliky lodí z 19. století, v zimním období jsou vyhřívané a každý účastník obdrží občerstvení-limonádu/čaj. Expozice Muzea Karlova...
>

0007 Vyšehrad 250 Kč

Vyšehrad je jedno z nejstarších míst v Praze, které od nepaměti hrálo důležitou roli v historii našeho státu, je právem považováno za důležité místo spojené s českou státností. Vyšehrad je místem odpočinku významných osobností našeho národa, je jich přes 600, mezi nimi např. A....
>

0008 Pražský hrad - exteriéry 130 Kč

Během dvouhodinové prohlídky s profesionálním průvodcem se seznámíte s historií, založením a stavebním vývojem Pražského hradu od svého vzniku v 9. století do současnosti. Společně si prohlédnete Královskou zahradu, je-li otevřená (pouze v období od 1. 4. - 31. 10.) s letohrádkem královny...
>

0009 Pražský hrad - interiéry 140 Kč vč. vstupů

Prohlédněte si s naším průvodcem památky Pražského hradu, všechna čtyři nádvoří a interiéry: katedrály sv. Víta s hroby českých králů a svatých; Starého královského paláce s Vladislavským sálem; Baziliky sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily; a Zlatou uličku s domky řemeslníků, hradbami a věžemi (Bílou...
>

0010 Praha židovská 230 Kč

Program zahrnuje prohlídku Židovského muzea s průvodcem. Seznámíte se s historií Židů v Praze, s jejich způsobem života v  židovském ghettu. Navštívíte Starý židovský hřbitov, Maiselovu, Staronovou, Klausovu a Španělskou synagogu a Obřadní síň, uvidíte židovskou radnici....
>

0011 Seznámení s Prahou a Pražský hrad 230 Kč

Cílem této komentované prohlídky s průvodcem je seznámit studenty a žáky s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města a podrobněji pak s památkami Pražského hradu a významnými osobnostmi našich dějin, zejména s postavou sv. Václava, Karla IV. a dalšími panovníky. Prohlídku...
>

0012 Pražský hrad a Petřín s bludištěm/rozhlednou 280 Kč a Lanovka

Náš průvodce Vás vyzvedne na nádraží nebo na jiném místě dle dohody. MHD se přesuneme na Újezd a lanovkou vyjedeme na Petřín. (Ideálním místem setkání je nástup na lanovku, zastávka tramvaje Újezd. Jedete vlastním autobusem? Autobus Vás může vysadit 1 km od lanovky, v ulici Nábřežní před...
>

0014 Seznámení s Prahou a návštěva Strahovského kláštera 250 Kč

Náš průvodce Vás vyzvedne na nádraží nebo na jiném místě v Praze dle dohody a tramvají společně přejedeme na zastávku tramvaje Pohořelec, kde začne prohlídka. Popovídáme si o historii Pohořelce a společně navštívíme Strahovský klášter: historické sály, ambit, kapitulní síň, expozice o minulosti a...
>