0012 Pražský hrad a Petřín s bludištěm/rozhlednou 250 Kč a Lanovka

Náš průvodce Vás vyzvedne na nádraží nebo na jiném místě dle dohody. MHD se přesuneme na Újezd a lanovkou vyjedeme na Petřín. (Ideálním místem setkání je nástup na lanovku, zastávka tramvaje Újezd. Jedete vlastním autobusem? Autobus Vás může vysadit 1 km od lanovky, v ulici Nábřežní před podjezdem Jiráskova mostu, směr od Smíchova, naproti přes Vltavu je Tančící dům. Více o parkování autobusů a cenách v Praze zde ). Vyjedeme lanovkou, navštívíme Bludiště nebo Rozhlednu. Projdeme kolem Strahovského kláštera na Hradčanské náměstía dostaneme  se k Pražskému hradu. Zde si prohlédnete interiéry Pražského hradu (Zlatou uličku, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Basiliku sv. Jiří a katedrálu sv. Víta - nahlédneme do všech objektů, ale podrobně se objekty neubudeme zaobírat, ukážeme si pouze to nejzajímavější, prohlídka je dlouhá). Poté sestoupíme Nerudovou ulicí na Malou Stranu (nebo po Starých zámeckých schodech), zde možnost přestávky (návštěva Mc Donalds - v případě času, velmi záleží na tom, jak je skupina organizovaná a kolik je osob uvnitř restaurace a zda nás po cestě nepotkalo něco nepředvídatelného a zda je hlavní či vedlejší turistická sezóna a kolik času skupina v Praze má. Zastávka nemusí vyjít. Určitě doporučujeme jídlo z vlastních zdrojů mít s sebou. Občerstvení zakoupíte i na Petříně. Domluvíte se s průvodcem. Poté pokračujeme přes Karlův most, kolem Klementina na Staroměstské náměstí/Václavského náměstí, kde bude program ukončen.

  • Délka programu:      6 hodin určitě (program končí po 6 hodinách na Staroměstském náměstí, pokud si škola přeje jít  do Mc Donaldu, je nutné v Praze být alespoň 7 hodin, lépe 8 hodin. Cesta na nádraží trvá ještě 30 min. Před odjezdem vlaku musíte být na nádraží také alespoň 15 min. 
  • Návštěva objektů:    ANO (interiéry Pražského hradu dle dohody s pedagogy - katedrála sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Basilika sv. Jiří, Zlatá ulička) a návštěva Petřínské rozhledny NEBO Bludiště. Návštěva Bludiště i Rozhledny + 50 Kč. Vždy musí být alespoň 10 zájemců na Bludiště nebo Rozhlednu.
  • Cena ZŠ/SŠ:                     250 Kč / 380 Kč (na 10 - 15 platících = 1 pedagog ZDARMA) vč. vstupů
  • Cena platí pro skupiny od 20 platících.
  • MHD:                          ANO (není v ceně programu) - jízdenka dle platného ceníku PID, děti do 14,99 let s potvrzením školy mají jízdné ZDARMA, více zde Jinak 1 jízda v délce 30 min. stojí 30 Kč (od 15 let). Počítejte s 60 Kč (jízdenka lanovka) + 30 Kč (jízdenka metro nebo tramvaj). Tj. osoby od 15 let musejí mít ještě 90 Kč na jízdné. Nejlepší je, když jízdné vybere pedagog od všech nejpozději při cestě do Prahy.

  • Objednávku vyplňte online zde
! Lanovka nepojede od 9. - 27. října 2023 včetně z důvodu pravidelné údržbové odstávky. Prohlídkovou trasu můžeme zajistit takto: Pražský hrad prohlídka, pěšky na Petřín, poté sejít na Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí.
 
*CK neručí za případná omezení a uzavření prohlídkových objektů Pražského hradu z důvodu státních návštěv, natáčení televize, návštěvy architektů apod.