0002 Staré Město 120 Kč

Studenti a žáci se během této komentované prohlídky seznámí se Starým Městem. Získají informace o jeho vzniku a také o tom, kudy vedly hradby Starého Města a k čemu sloužily, jak se v době jeho založení ve Starém Městě žilo. Část trasy vede po obvodu městských hradeb, procházka totiž začíná na Můstku. A tak se dozvíte, jak tento název vznikl a také, že nám po městských hradbách zůstal název ulice Na Příkopě. Následuje návštěva bývalého Havelského města s kostelem sv. Havla. Stavovské divadlo rovněž hrálo významnou roli v historii, zazněla zde poprvé naše státní hymna Kde domov můj. Městské hradby vedly také kolem Prašné brány a Obecního domu a tak si povíme i o těchto významných památkách, kde začínala Královská cesta. Dále si společně prohlédneme kostel sv. Jakuba, ke kterému se přiblížíme "Caltnéřskou ulicí", dnes Celetnou ulicí, Ungelt, Staroměstské náměstí se Staroměstskou radnicí a Orlojem, dům U Zvonu, kostel sv. Mikuláše a chrám Matky Boží před Týnem. Pokračovat budeme do Josefova, dříve Židovského města. Uvidíme 3 synagogy, židovskou radnici a nahlédneme přes zeď židovského hřbitova. Z Josefova se dostaneme na náměstí Jana Palacha, odkud je překrásný výhled na jižní a východní stranu Pražského hradu, ukážeme si Rudolfinum a další zajímavosti.  Procházku ukončíme u Karlova mostu. Na přání můžeme do programu zařadit návštěvu některé z dalších pamětihodností, popřípadě spojit s prohlídkou Muzea Karlova mostu a plavbou lodí.

 

  • Délka programu:       2 hodiny
  • Začátek programu:    Můstek, Václavské náměstí
  • Konec programu:       dle dohody s průvodcem (Karlův most, Václavské nám., Staroměstské nám.) - průvodce Vás může vyprovodit na nádraží v případě ihned po skončení společné prohlídky (v případě rozchodu na skupinu nečeká)
  • Návštěva objektů:    NE
  • Cena ZŠ/SŠ:               120 Kč / 120 Kč (na 10-15 platících = 1 pedagog ZDARMA)
  • Cena platí pro skupinu min. 20 platících.
  • Volitelné příplatky:   návštěva pamětihodností NE
  • MHD:                          NE

     Objednávku vyplňte online zde