Výukové programy

Na této stránce si můžete vybrat z nabídky našich výukových programů, které pro Vás pořádáme v Praze. Pozornost věnujte rovněž výletům pořádaným mimo Prahu (Toulky naší vlastí - výlety). Cílem programů je doplnění a procvičení učiva probíraného ve škole nejen v lavicích. Součástí výukových programů jsou pracovní listy, se kterými žáci a studenti pracují, aby si získané poznatky lépe zapamatovali. 

 

Výukové programy s pracovními listy (ZŠ, SŠ)

Kód Název

Délka 

(MIN.)

Cena

(KČ)

5001 Rozmanitost přírody    120 min. 100
5003 Bezpečná cesta do školy 120 min. 70 
5004 Silniční provoz 75 min. 60
5005 Prevence kriminality 120 min. 50
5006 Drogy NE 120 min.  50
5012A Báje a mýty Prahy - Staroměstské    pověsti    150 min. 60
5012B Báje a mýty Prahy - Bájný Vyšehrad 120 min. 60
5013A Poslanecká sněmovna ČR 120 min. 50
5013B Senát ČR 120 min. 50
5014 Praha: Kde domov můj 180 min. 70
5015 Evropská unie 90 min. 50
5016A Osobnosti Prahy - Antonín Dvořák 90 min.  70 
5016B Osobnostni Prahy - Bedřich Smetana 90 min.  70 
5016C Osobnosti Prahy - Po stopách slavných 150 min. 60
5019 Ekologický program 120 - 150 min. 70 - 100
5021 Praha Karla IV.  120 min. 60
5022 Karlův most 120 min. 90
5023 Muzeum Karlova mostu a plavba lodí 100 min. 150 
5024 Místo, kde se "strahovalo" 100 min. 120 
5025 Břevnovský klášter 90 min. 90
5026 Příběh Pražského Jezulátka 90 - 120 min.  70
5027 Praha husitská  180 min.  60
5028 Exkurze Národní divadlo 90 min.  100
5029 Exkurze Stavovské divadlo 90 min.  100 
5030 Divadlo jako prostředek šíření národního uvědomění 120 min.  70
5031 Praha hudební  120 min. 120
5032 Vyšehrad a národní hrdinové 120 min.  70
5033 Banka 150  min.  50
5034 Architektonické slohy Prahy: Královská cesta 150 min.  60
5035 Pražský hrad: architektonické slohy 120 min.  70 Kč ZŠ/ 190 Kč studenti
5037 Umělecké směry 19. a 20. stol. na příkladu pražské architektury 120 min.  70 Kč
5038 Výtvarné umění 19. stol. 90 min.  70
5039 Rozumíme penězům 120 min. 50
5040 Česká národní banka  100 min. 50
5041 Médium rozhlas 90 min. 50
5042 Médium televize 90 min. 90 
5043 První světová válka 90 min.  50
5044 Druhá světová válka 90 min.  50
5045 Praha židovská 120 min.  110 
5046 Praha v období nacistické okupace 1939 - 1945 90 min.  60 
5047 Historie Československa 120 min.  100
5048 Praha sametová 120 min.  100
5049 Habsburkové v českých zemích (zámek Ctěnice) 120 min.  100

Pedagogové v rozumném počtu mají programy zdarma.

Ceny kalkulovány na min. počet 25 platících.