VBB1642 Londýn, Stone-henge, Avebury, Salisbury od 6 690 Kč, 5 dnů/2 noci

Kód zájezdu: VBB1642

5 dnů/2 noci, plná penze, hostitelské rodiny, BUS

 

1. den – odjezd z ČR přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais.

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a příjezd do LONDÝNA. Prohlídku započneme pěší procházkou s průvodcem čtvrtí WESTMINSTER: Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, White Hall s Downing Street 10, Trafalgar Square (možnost návštěvy Národní galerie – National Gallery - zdarma), Covent Garden, Leicester Square, Soho, The Mall, Buckinghamský palác, St. James´s Park. Nákupy na Oxford Street. Možnost jízdy na obřím kole – London Eye. Ubytování v hostitelských rodinách.

3. den – po snídani návštěva prehistorických památek STONE-HENGE a AVEBURY (megalitické kameny umístěné na salisburské pláni v překrásné anglické krajině). Přejezd anglickým venkovem, pro který jsou typické stavby s doškovými střechami, po cestě uvidíme také prehistorickou památku křídového koně a malebnou obec Marlborough. Odpoledne návštěva  městečka SALISBURY (prohlídka středověké katedrály s listinou z roku 1215 Magna Charta Libertatum), volno na nákupy (k dispozici například POUNLAND – obchod vše za libru). Návrat do rodin.

4. den – se budeme opět věnovat LONDÝNU. Začneme pěší prohlídkou s průvodcem: St. Paul´s Cathedral, poté přejdeme Millenium Bridge k divadlu The Globe a galerii moderního umění Tate Modern. Následuje příjemná pěší procházka podél Temže: po cestě uvidíme Golden Hind  - loď sira Francisca Drakea; křižník z 2. světové války HMS Belfast, prohlédneme si doky sv. Kateřiny a navštívíme Tower of London. Odpoledne přejedeme lodí do Greenwich a navštívíme nultý poledník, v případě času Námořní muzeum nebo Královskou observatoř. Ve večerních hodinách přesun do ČR.

5. den – příjezd ke škole. 

 

Cena: 6 690 Kč

Termín: dle přání školy a dostupných termínů

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- 2 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a asistenční služby

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí, služby místních průvodců v angličtině cca 40-50£

- příplatek za ubytování 300 Kč/zájezd pro dospělé a studenty od 18 let (pojištění a ubytování pro studenty od 18 let je dražší)

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.