VBB1636 Za Lochneskou do Skotska pohodlným trajektem!!! Londýn, Amsterdam...12 690 Kč, 9 dnů/6 nocí, od 13 490 Kč 10 dnů/7 nocí

Kód zájezdu: VBB1636

10 dnů/7 nocí, 1 x kajuta na trajektu, 3/4 x hostitelské rodiny s plnou penzí, 2 x hostel/hotel se snídaní, BUS

 

1. den - Ve večerních hodinách odjezd z Prahy, přejezd přes noc do Amsterdamu.

2. den - Několika-hodinová prohlídka AMSTERDAMU - města cyklistů, milovníků umění a bohémských vyznavačů svobodného způsobu života, města kanálů, grachtů i zajímavých historických budov. Honosná budova nádraží,  náměstí Dam a Nieuwmarkt s trhy a městskou branou De Waag, plovoucí květinový trh, budova burzy, královský palác a další. Kolem 16:30 hod. nalodění se na trajekt. Děti mají k dispozici čtyřlůžkové kajuty, k dispozici je i WC a sprcha na trajektu. Noční přeplutí, cca 16 hodinové, Amsterdam - Newcastle. Ležíme v posteli a cestujeme.

3. den - Připlutí do New Castle upon Tyne. Přejezd do SKOTSKA. Cestou zastávka u HADRIÁNOVA VALU, který byl severní hranicí Římské říše, a původní římské pevnosti CHESTER FORD. Zastávka u romantických ruin augustiniánského opatství JEDBURGH, prohlídka městečka. Návštěva opatství
DRYBURGH ABBEY, miloval jej spisovatel Walter Scott, který je zde pohřben. Ubytování nedaleko Edinburghu v hostitelských rodinách. Večeře. 

4. den - Snídaně. Balíček. Návštěva jedinečné gotické ROSSLYNSKÉ KAPLE, právě zde se odehrává děj a natáčela část filmu Šifra Mistra Leonarda. Prohlídka EDINBURGHU - návštěva na čedičové skále vystavěného hradu, kde jsou vystavovány skotské korunovační klenoty a originál korunovačního kamene, kaple sv. Margarety z 12. století či skotský národní válečný památník. Vycházka královskou mílí - starým městem - kupř. Gladstone Land (typická "výšková" budova ze 17. století, katedrála High Kirk of St. Giles s nádhernou bodlákovou kaplí, dům Johna Knoxe, Canongate Toolbooth - bývalý soud a vězení, moderní budova parlamentu od architekta Normana Fostera, královský palác Holyrood a jiné. Odpoledne nová část města - památník Waltera Scotta, Princess Street, Princess Street Garden s krásnými výhledy na hrad; georgiánská architektura, výstup na Calton Hill s výhledem na celé historické centrum a záliv Firth of Forth. Nocleh v hostitelských rodinách. Večeře. 

5. den - Snídaně. Balíček. Odjezd do jezerní oblasti. Návštěva SCONE PALACE - jedno z nejposvátnějších míst ve Skotsku, od 9. století zde byli korunování skotští králové. Prohlídka přilehlých zahrad a BLUDIŠTĚ Z ŽIVÉHO PLOTU. Návštěva malého městečka na řece Tay - DUNKELDU se zříceninou nejstarší katedrály a historickým středem sbíhajících se ulic "do písmene Y". Ubytování v Inverness - v příjemném studentském hostelu. V případě časových možností zastávka v centru Inverness.

6. den - Snídaně. Bez balíčku. Výlet k jezeru LOCH NESS a zřícenině hradu URQUHART CASTLE - zde budeme čekat na vynoření Lochneské příšery, případně se vyfotografujeme s její napodobeninou. Neopakovatelné pohledy  na nejvyšší horu Spojeného království BEN NEVIS (1344 m), průjezd přes FORT WILLIAM do GLEN COE (výhledy na divokou skotskou přírodu, "Údolí slz" - místo tragédie - vyvraždění klanu MacDonaldů, průjezd kolem lyžařského areálu GLENCOE SKI CENTRE). Zastávka u LOCH LOMOND - největší jezero ve Skotsku.  Přejezd na ubytování v hostitelských rodinách. Večeře.  

7. den - Snídaně. Balíček. Přejezd do Anglie. Návštěva vyhlášeného "svatebního městečka" GRETNA GREEN, kam angličtí chlapci ve věku od 14 let a děvčata od 12 let utíkali uzavírat sňatky bez souhlasu rodičů; možnost fiktivně se oddat. Zastávka v jezerní oblasti LAKE DISTRICT, krátká vycházka při jezeře, krajinou jakoby z maleb dinosaurů Z. Buriana. Ubytování v Londýně (hotel se snídaní).

8. den - Snídaně. Celodenní pobyt v Londýně. Dopoledne jízda nejstarším metrem na světě z roku 1863, návštěva OXFORD STREET (možnost občerstvení a nákupů - například studenty oblíbený Primark - obchod pro teenagery/alternativně odpočinek v Hyde Parku). Odpoledne návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds (součástí je sál s voskovými figurínami známých osobností, 4D projekce, jízda "londýnským taxi", pro otrlejší jedince síň hrůzy). Plavba lodí kolem památek: Houses of Parliament, Big Ben, London Eye, Millenium Bridge, St. Paul´s Cathedral, Tower Bridge, Tower of London. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna. Cesta přes kanál La Manche zajištěna Eurotunelem.

9. den - Návrat do ČR kolem 13:00 - 15:00 hod. dle dopravní situace. Nebo další den v Londýně dle přání školy. 

10. den - Návrat do ČR (v případě desetidenní varianty).

                                 

Cena: 13 490 Kč (10 dnů/7 nocí),  12 690 Kč (9 dnů/6 nocí)


Termín: dle přání školy a dostupných termínů


Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) – v blízkosti Edinburghu

- 1 x ubytování v hostelu se snídaní ve Skotsku

- 1/ 2 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd balíček) v Londýně nebo ubytování v hotelu se snídaní (dle dostupného ubytování)

- trajekt z Amsterdamu do Skotska (přeplutí cca 16 hod., lůžko ve 4 lůžkové kajutě v ceně, WC a sprcha)

- přepravu přes kanál La Manche (1 x Eurotunel Folkestone - Calais) – cesta zpět

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a asistenční služby

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí, služby místních průvodců v angličtině cca 80 – 100 £

- příplatek za ubytování 300 Kč/zájezd pro dospělé a studenty od 18 let (pojištění a ubytování pro studenty od 18 let je dražší)

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.