V035 Adventní Řezno (Regensburg) od 950 Kč, 10. 12. (út), 12. 12. (čt), 16.12. (po)

Kód zájezdu: V035

jednodenní, BUS

 

Řezno, bavorské město ležícího na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj, láká svou atmosférou zejména v období adventu. Regensburg, to je středověké městské jádro, kamenný most, dóm, radnice a knížecí zámek Thurnů a Taxisů. Po příjezdu do Regensburgu rozdělení do dvou skupin a prohlídka s místní průvodkyní, poté individuálně návštěva adventních trhů. Možnost návštěvy zámku sv. Emmerama, původní klášter, který byl během 19. století přestaven rodem Thurn-Taxisů na zámecké sídlo, možnost prohlídky. Právě v zámeckém areálu se nacházejí ty nejkrásnější vánoční trhy ve městě.

Cena: 890 Kč

 

Termín: 10. 12. (út), 12. 12. (čt), 16.12. (po)

Cena platí pro odjezdová místa: Praha (cenu z dalších míst sdělíme na vyžádání, určuje se dle kilometrické vzdálenosti)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- Komplexní pojištění od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků)

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné dle přání školy (doporučujeme prohlídku s místní průvodkyní v češtině nebo němčině za 5 EUR/student)

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.