V035 - Adventní Regensburg

Odjezd z Prahy v 6:00 hod. (z Plzně 7:30 hod.) do bavorského města Regensburgu, ležícího na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj, které je spojeno i s českou historií. Program zahájíte návštěvou unikátní stavby: Panteonu a čestné síně u Dunaje, tzv. Walhally, která je považována za hlavní dílo všech uměleckých výtvorů bavorského krále Ludvíka I. Walhalla, vystavěná v letech 1830–1842 známým stavitelem Leem von Klenze, tvoří s historickou kulturní krajinou u Dunaje jeden z nejkrásnějších a nejvznešenějších památníků. Po prohlídce odjezd do Regensburgu. V období adventu překrásné vánoční trhy. 

 

Cena 790 Kč

Cena zahrnuje:

-autobusovou dopravu odjezd

-zahraniční bus s WC, DVD přehrávačem a barem s možností nákupů nápojů za Kč

-služby průvodce CK

-pojištění AXA ASSISTANCE, typ KOMFORT EVROPA (obsahuje - léčebné výlohy 2, 5 mil. Kč, úrazové pojištění , smrt následkem, odpovědnost za způsobenou škodu, zavazadel, předčasného návratu)

- pojištění CK pro případ úpadku

-pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu za škodu způsobenou CK na zdraví a majetku klienta

 

Cena nezahrnuje:

-vstupné do památek cca 10 - 16 EUR