V033 Adventní Vídeň a Schönbrunn za 1 090 Kč, 1 den, 9. 12. 2019 (pondělí), 20. 12. 20169 (pátek)

Kód zájezdu: V033

jednodenní, BUS

 

Advent ve Vídni, to je romantika, tisíce světýlek a poetické vánoční trhy. Tradičním vrcholem je vánoční trh na Vídeňském Radničním náměstí. Jen o pár kroků dále, u Uměleckohistorického muzea, stojí nová vánoční vesnička. Na překrásné náměstí Marie Terezie vás zve k adventní návštěvě přes padesát vánočních stánků s dárky a tradičními řemesly. Vyhrává zde rakouská dechovka a vystupují gospelové pěvecké sbory a hudební skupiny. Možnost návštěvy letního sídla Habsburků – Schönbrunnu. Prohlídka centra Vídně: Hofburg s Lipicány, Na Příkopech, Korutanská třída a pěší zóna, dóm sv. Štěpána, Císařská hrobka, Augustiniánský kostel a volno na vánoční trhy.

 

Cena: 1 090 Kč

Termín: 9. 12. 2019 (pondělí), 20. 12. 20169 (pátek)

Cena platí pro odjezdová místa: Praha (cenu z dalších míst sdělíme na vyžádání)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- Komplexní pojištění od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků)

 

Cena nezahrnuje:

- případné vstupné cca 8 EUR studenti do 18 let, starší studenti  cca 13,20 EUR

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.