VBB1637 Skotsko s výukou angličtiny a výlety, Amsterdam od 13 590 Kč, 8 dnů/6 nocí

Kód zájezdu: VBB1636, 8 dnů/6 nocí

2 x lůžko ve čtyřlůžkové kajutě na trajektu

4 x hostitelské rodiny s plnou penzí, 9 lekcí výuky angličtiny, BUS

 

1. den – V odpoledních/večerních hodinách odjezd, přejezd přes noc do Amsterdamu.

 

2. den – Několika-hodinová prohlídka AMSTERDAMU – města cyklistů, milovníků umění a bohémských vyznavačů svobodného způsobu života, města kanálů, grachtů i zajímavých historických budov. Honosná budova nádraží,  náměstí Dam a Nieuwmarkt s trhy a městskou branou De Waagplovoucí květinový trh, budova burzy, královský palác a další. Kolem 16:30 hod. nalodění se na trajekt. Děti mají k dispozici čtyřlůžkové kajuty, k dispozici je i WC a sprcha na trajektu. Noční přeplutí, cca 16 hodinové, Amsterdam - Newcastle. Ležíme v posteli a cestujeme.

 

3. den – Připlutí do New Castle upon Tyne. Přejezd do Skotska. Cestou zastávka u HADRIÁNOVA VALU, který byl severní hranicí Římské říše, a původní římské pevnosti CHESTER FORT. Zastávka u romantických ruin augustiniánského opatství JEDBURGH, prohlídka městečka. Návštěva opatství DRYBURGH ABBEY, miloval jej spisovatel Walter Scott, který je zde pohřben. Ubytování nedaleko Edinburghu v hostitelských rodinách. Večeře. 

 

4. den – Snídaně. Balíček. Výuka angličtiny od cca 9 – 12 hod. Odpoledne návštěva EDINBURGHU - návštěva na čedičové skále vystavěného hradu, kde jsou vystavovány skotské korunovační klenoty a originál korunovačního kamene, kaple sv. Margarety z 12. století či skotský národní válečný památník. Vycházka královskou mílí – starým městem – kupř. Gladstone Land (typická „výšková“ budova ze 17. století, katedrála High Kirk of St. Giles s nádhernou bodlákovou kaplí, dům Johna Knoxe, Canongate Toolbooth – bývalý soud a vězení, moderní budova parlamentu od architekta Normana Fosterakrálovský palác Holyrood a jiné. Ubytování v rodinách. Večeře.

 

5. den – Snídaně. Balíček. Výuka angličtiny od cca 9 – 12 hod. Odpoledne návštěva EDINBURGHU – dokončení prohlídky, NOVÁ ČÁST MĚSTA: památník Waltera Scotta, Princess Street Garden s krásnými výhledy na hrad; georgiánská architektura, výstup na Calton Hill s výhledem na celé historické centrum a záliv Firth of Forth. Volno a čas na nákupy. Nocleh v hostitelských rodinách. Večeře. 

 

6. den – Snídaně. Balíček. Výuka angličtiny od cca 9 – 12 hod. Odjezd do jezerní oblasti. Návštěva SCONE PALACE – jedno z nejposvátnějších . míst ve Skotsku, od 9. století zde byli korunování skotští králové. Prohlídka přilehlých zahrad a BLUDIŠTĚ Z ŽIVÉHO PLOTU. Návštěva malého městečka na řece Tay – DUNKELDU se zříceninou nejstarší katedrály a historickým středem sbíhajících se ulic „do písmene Y“. Nocleh v hostitelských rodinách. Večeře. 

 

7. den – Snídaně. Balíček. Návštěva jedinečné gotické ROSSLYNSKÉ KAPLE, právě zde se odehrává děj a natáčela část filmu Šifra Mistra Leonarda. Navečer přeplutí trajektem zpět do Amsterdamu.

 

8. den – Ráno připlutí do Amsterdamu a cesta zpět do ČR. V nočních hodinách příjezd ke škole.

 

Cena: 13 590 Kč Termín: termín dle přání a dostupnosti

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) ve Skotsku

- 2 x kajuta - trajekt z Amsterdamu do Newcastelu a zpět (přeplutí cca 16 hod., lůžko ve 4 lůžkové kajutě se soc. zařízením)

- 9 x lekce angličtiny (1 lekce = 45 min.) s rodilým mluvčím (3 skupinky po 15 studentech – dle počtu osob na zájezdu, výuka je vedena rodilými mluvčími, zaměřena na konverzaci, slovní zásobu a hry, angličtí lektoři mají certifikát vyučovat cizince, kurz je pod záštitou British Council)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

pojištění léčebných výlohdo výše 3 mil. Kč, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a asistenční služby

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů ve Skotsku cca 55£

- příplatek za ubytování 300 Kč/zájezd pro dospělé a studenty od 18 let (pojištění a ubytování pro studenty od 18 let je dražší)

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde