KH03 Prohlídka exteriérů města s průvodcem 150 Kč

Po příjezdu do Kutné Hory a setkání s průvodcem si společně prohlédneme Kutnou Horu a seznámíme se s její historií. Půjdeme kolem všech nejzajímavějších památek v centru města, ale objekty nenavštívíme uvnitř. Ty posléze můžete navštívit sami. Věnovat se budeme hornictví, chrámu sv. Barbory, stříbrným dolům, ražbě mincí. Projdeme kolem: Jezuitské koleje, trejvu, Hrádku, Vlašského dvora, jenž v minulosti sloužil jako součást opevnění, mincovna a sídlo králů a později jako radnice. Zde byl vydán Dekret kutnohorský (1409) a roku 1471 byl v zasedací místnosti Vlašského dvora zvolen českým králem Vladislav Jagellonský. Dozvíme se, co znamená šmitna a za jakých podmínek zde mincíři pracovali, tedy vykonávali verk neboli dílo mincovní. V případě času si ukážeme středověkou kašnu, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, gotický Kamenný dům, Morový sloup nebo kostel sv. Jakuba. Průvodce Vás také seznámí s historií města, životem v dnešní Kutné Hoře a povíme si, jak asi vznikl název Kutná Hora.

  • Délka programu:       1,5 hodiny
  • Začátek programu:    Místo srazu je na autobusové zastávce pro turistické autobusy u chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře v ulici Purkyňova. Chrám sv. Barbory je vzdálený 250 metrů od autobusové zastávky, dostanete se k němu Kremnickou ulicí. Autobus po vystoupení studentů odjede na parkoviště k Voršilskému klášteru (1,3 km). Pokud školy přijedou vlakem, průvodce Vás může vyzvednout na nádraží ve stanici Kutná Hora město nebo na Palackého náměstí, popřípadě u Vlašského dvora, tj. 15 min. chůze z nádraží Kutná Hora město.
  • Konec programu:       podle programu školy, u kláštera Voršilek nebo Palackého náměstí
  • Návštěva objektů:     NE
  • Cena ZŠ/SŠ:               150 Kč / 150 Kč (na 10-15 platících = 1 pedagog ZDARMA)
  • Cena platí pro skupinu min. 20 platících. 

Objednávku vyplňte zde Kód program KH03