Pojištění k jednodenním exkurzím a výletům do zahraničí (max. 24 hod. za hranicemi)

POJIŠTĚNÍ K JEDNODENNÍM VÝLETŮM DO ZAHRANIČÍ
CÍL CESTY EVROPA
Léčebné výlohy 6 000 000
Zubní ošetření 24 000
Fyzioterapie 120 000
Náhrada za pobyt v nemocnici 20 000
Asistenční služby neomezeně
Opatrovník 150 000
Úraz (trvalé následky) 200 000
Osobní věci 40 000
Odpovědnost za škodu 3 000 000
Storno 1 500 - 5 000

Tabulka ukazuje limity krytí v Kč, co za Vás pojišťovna uhradí v případě pojistné události. Tabulka má informační charakter. Smluvní vztah se řídí všeobecnými podmínkami 

Výhodou je pojištění STORNA. V případě nemoci žáka/studenta vrací pojišťovna až 80% stornopoplatků. Spoluúčast je tedy jen 20%.

Ke stažení:

PP-CA-VYJ-2401.pdf (1 MB)

Všeobecné podmínky k pojištění

Kartička s číslem pojistky 

Leták k pojištění