POBB5501 Okruh Pobaltím (Litva, Lotyšsko a Estonsko) 10 390 Kč

Kód zájezdu: POBB5501

 

1. den – odjezd z ČR kolem poledne. Přejezd přes Polsko do Litvy.

2. den – návštěva hlavního města Litvy VILNIUSU, které je na seznamu památek UNESCO, prohlídka města: Královský zámek, Prezidentský palác, Katedrála. Ubytování v hotelu.

3. den – dopoledne návštěva vodního hradu TRAKAI, bývalého sídla litevských knížat. Následuje návštěva skanzenu RUMŠIŠKÉS (140 staveb lidové architektury rozmístěných do 3 vesniček dle původních litevských kmenů) a zastávka ve městě s historickým jádrem KAUNAS, město na řekách Neris a Němen, Katedrála, Radniční náměstí, Kaunaský hrad, Perkunův dům, ubytování v hotelu.

4. den – dopoledne návštěva města ŠIAULIAI s krátkou zastávkou, individuální prohlídka města. Následuje návštěva HORY KŘÍŽŮ s tisíci kříži symbolizujícími utrpení Litevců v dobách povstání. Přejezd do Lotyšska a krátká zastávka u zámku RUNDALE v blízkosti Tallinnu. Nocleh.

5. den - celodenní pobyt v TALLINU, které je na seznamu památek UNESCO, hlavní město Estonska a přístav u Baltského moře. Prohlídka: Hanzovní a cechovní domy, hradní vrch Toompea. Přesun do Rigy (Lotyšsko) a nocleh.

6. den - RIGA - celodenní pobyt v hlavním městě Rize, které je na seznamu památek UNESCO, prohlídka města: Katedrála, Rižský hrad, Prašná věž, Dům U Černých hlav, Pomník svobody. Noční přejezd zpět do ČR.

7. den - přejezd přes Polsko. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

 

Cena zájezdu: 10 390 Kč

 

Termín: dle přání školy

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- 4x ubytování v hotelu min. 2** se snídaní

- služby průvodce CK (vedoucího zájezdu)

- informační materiály/plánky 

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a asistenční služby

     

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí cca 50 - 70 EUR

- příplatek za pojištění Student 18+ (210 Kč)

- další náklady nad rámec programu zájezdu  

 

Pořadí návštěv objektů a pěší prohlídky dle nabídky lze po dohodě s průvodcem měnit na místě v závislosti na počasí a jiných nepředvídatelných událostech. Ceny vstupů se mohou měnit.