Okruh č. 5 - Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, doly

Po příjezdu do zastávky Kutná hora město a setkání s naším průvodcem může začít prohlídkový okruh. Program se skládá z návštěvy stříbrných dolů, Vlašského dvora (zde se mince razily a býval zde královský palác), chrámu sv. Barbory (gotika od syna slavného architekta katedrály sv. Víta, hornická výzdoba katedrály) a prohlídky města s průvodcem (gotická kašna, gotický dům, morová kašna). Prohlídkový okruh přibližuje celý proces, kterým musela projít stříbrná ruda, nežli se z ní vyrazila mince. Návštěvník se seznámí se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí tohoto prohlídkové okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením, scénická expozice přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv, i autentické středověké důlní dílo. Návštěvníci, vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, procházejí asi 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Od 25. května 2007 okruh obohacen o novou část, takzvanou "Havířskou osadu", instalovanou na zahradě Hrádku. Její součástí jsou hrázděné a srubové stavby, přístřešky (tzv. havířské kavny), promývací koryta na rudu, stoupa na drcení rudy s kolem a především replika nístějové pece s měchy pod zastřešením, jakási dobová huť se svým zařízením a nástroji. Samozřejmostí jsou i figuríny pracovníků, kteří se zabývali úpravou a tavbou rudy.

 

Kolik času potřebujeme na tento prohlídkový okruh (od příjezdu vlaku do odjezdu?): 6 - 7 hod.

Cena na žáka vč. vstupů a průvodce?: 270 Kč

Místo srazu s průvodem?: Vlaková stanice Kutná Hora město

Plán cesty na pořízení zlevněné vlakové jízdenky pro děti ZŠ (akce platí pouze úterky, středy, čtvrtky, soboty a neděle): Ke stažení stažení .

Upozornění: Plán cesty musí znít na cílovou stanici Kutná hora město, protože odjezdy z Kutné Hory jsou vždy ze stanice Kutná Hora město.

Ceny jsou kalkulovány na min. 30 platících, na 10 platících = 1 pedagog vč. vstupů zdarma.

Platba na místě v hotovosti průvodci oproti příjmovému pokladnímu dokladu nebo fakturou po akci.