Okruh č. 2 - Chrám sv. Barbory + historické centrum

Po příjezdu do vlakové stanice Kutné Hory město si s průvodcem prohlédneme historické město a navštívíme chrám sv. Barbory (patronky horníků). Po cestě uvidíme kostel Matky Boží Na Náměti stojící na místě, kde se „nametávalo“, co jiného než stříbro. Kostel náleží k nejstarším kamenným svatyním Kutné Hory, postaven byl pravděpodobně ve 2. pol. 14. stol. Další zastávkou bude Tylův dům, jak již název napovídá, místo, kde se 4. února roku 1808 narodil Josef Kajetán Tyl, tvůrce české státní hymny Kde domov můj. Dále půjdeme kolem Muzea alchymie, víte, že v Hoře se nacházely alchymistické laboratoře, v kterých se alchymisté pokoušeli přeměnit stříbro na zlato? Další zastávkou bude Vlašský dvůr. Vlašský dvůr v minulosti sloužil jako součást opevnění, mincovna a sídlo králů a později jako radnice. Zde byl vydán Dekret kutnohorský (1409) a roku 1471 byl v zasedací místnosti Vlašského dvora zvolen českým králem Vladislav Jagellonský.

 

Dozvíme se, co znamená šmitna a za jakých podmínek zde mincíři pracovali, tedy vykonávali verk neboli dílo mincovní. Po návštěvě Vlašského dvora se přesuneme k chrámu sv. Barbory, cestou si ještě prohlédneme kostel sv. Jakuba, projdeme kolem Hrádku, Jezuitské koleje. Víte, že příchodová cesta k chrámu je zčásti lemována barokními sochami a že připomíná Karlův most, myslíte, že je to náhoda? Společně si prohlédneme chrám zasvěcený patronce horníků.

 

Po prohlídce si ukážeme další zajímavosti města, středověkou kašnu, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, gotický Kamenný dům a další. Víte, jak vypadá znak města Kutné Hory? A jaké noviny se zde v době Národního obrození vydávaly? A co je to trejv? Ukážeme si ho. A kde najdeme „Osla“? Průvodce Vás také seznámí s historií města, životem v dnešní Kutné Hoře a povíme si, jak asi vznikl název Kutná Hora.

 

Kolik času potřebujeme na tento prohlídkový okruh (od příjezdu vlaku do odjezdu?): 3,5 - 4 hod.

Cena na žáka vč. vstupů a průvodce?: 150 Kč

Místo srazu s průvodem?: Vlaková stanice Kutná Hora město

Plán cesty na pořízení zlevněné vlakové jízdenky pro děti ZŠ (akce platí pouze úterky, středy, čtvrtky, soboty a neděle): Ke stažení stažení .

Upozornění: Plán cesty musí znít na cílovou stanici Kutná hora město, protože odjezdy z Kutné Hory jsou vždy ze stanice Kutná Hora město.

Ceny jsou kalkulovány na min. 30 platících, na 10 platících = 1 pedagog vč. vstupů zdarma.

Platba na místě v hotovosti průvodci oproti příjmovému pokladnímu dokladu nebo fakturou po akci.