NA DOPLNĚNÍ: Adventní exkurze: výroba elektromobilu Volkswagen Drážďany a výroba porcelánu v Míšni od 850 Kč 9. 12. (po), 11. 12. (st), 17. 12. (út)

Exkurze se skládá z návštěvy společnosti Volkswagen v Drážďanech, kde se do března 2016 vyráběl automobil vyšší třídy VOLKSWAGEN Phaeton.  V současné době dochází k přestavbě výrobních linek a v Drážďanech bude zahájena výroba elektromobilu v roce 2017.  Prohlídka je zaměřena na nový trend v automobilovém průmyslu, digitalizaci a výrobu elektromobilů. Následuje pauza na oběd a rozchod na nákupy a adventní trhy. Možnost například navštívit OD Primark. Odpoledne přejezd do Míšně (MEISSEN) návštěva známé porcelánky – prohlídka výroby porcelánu s možností nákupu porcelánu (výklad v češtině s audioprůvodcem).

 

Cena: 850 Kč   (cena při odjezdu z Prahy, cenu z dalších míst sdělíme na vyžádání)                                                                     

Termín: 9. 12. (po), 11. 12. (st), 17. 12. (út)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu od školy a zpět (popřípadě jiného místa), parkovné, daň z obratu přepravovaných osob

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků -  v případě nemoci, kterou doložíte pojišťovně, obdržíte od pojišťovny zpět 80% ceny zájezdu)

- DPH

 

Cena nezahrnuje vstupné – vybírá průvodce v autobuse – dle dohody se školou, možno zahrnout do ceny v Kč:

- vstupné Porcelánka v Míšni 2 EUR/student

- vstupné Volkswagen 7 EUR/student

 

Přibližný program zájezdu – přesný program bude uveden v pokynech na cestu, jakmile budou potvrzeny časy rezervací:

06:30 - odjezd z Prahy

09:30 – příjezd do Drážďan

10:00 – 11:30 návštěva Volkswagenu

11:30 – 14:30 rozchod na trhy, nákupy, prohlídka města

15:00 – 16:00 přejezd do Míšně

16:00 – 17:00 prohlídka Míšně – porcelánky a odjezd

Příjezd cca 21:00

 

DOKLADY: studenti/děti s sebou musejí mít cestovní pas nebo občanský průkaz/popřípadě dětský občanský průkaz/ - (bez dokladu není možné vycestovat).

 

Přesný čas a místo odjezdu bude uvedeno v pokynech na cestu, které cestovní kancelář - dle zákona - zasílá 7 dnů před odjezdem na zájezd škole.