LONDÝN, JAGUAR, DOPRAVNÍ M.COVENTRY, PODZEMNÍ KRYTY W. CHURCHILLA,HMS BELFAST, OXFORD, WINDSOR 6dnů/3noci, 7 990 Kč (15.-20.3.2020), 18-20+2 MÍSTA ZDARMA

 6 dnů/3 noci/bus/plná penze

 

1. den – odjezd od školy kolem poledne (čas odjezdu bude upřesněn v pokynech na cestu cca týden před odjezdem na zájezd, až bude znám čas přeplutí přes kanál La Manche) a přejezd přes Německo, Nizozemí a Belgii do fr. přístavu Calais.

 

2. den –v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche trajektem z Calais a příjezd na okraj LONDÝNA – cesta lodí po Temži do centra Londýna do části WESTMINSTER – a možnost prohlídky této části: Houses of Parliament, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Covent Garden, Piccadilly Circus, Buckingham Palace. Návštěva WINSTON CHURCHILL MUSEUM AND CABINET WAR ROOMS, jedná se jedinečné podzemní kryty a chodby pod vládními budovami v Londýně, odkud W. Churchill řídil válečné boje 2. Sv. války. Odjezd na ubytování. Ubytování v rodinách.

 

3. den – dopoledne návštěva AUTOMOBILKY JAGUAR V BIRMINGHAMU – exkurze do výroby. Přejezd do COVENTRY  - návštěva muzea Museum of British Road Transport s největší sbírkou vozů a kol vyrobených v Británii. V případě času rozchod ve městě. Večer odjezd na ubytování do rodin a večeře.

 

4. den – po snídani navštívíme královské město WINDSOR, kde je připravena komentovaná prohlídka na cca 1,5 hod. s anglicky hovořícím průvodcem (město exteriéry). Odpoledne návštěva OXFORDU. Nejprve si prohlédneme historické centrum a navštívíme Christ Church College (univerzitní kolej s kaplí a jídelnou, jež se stala kulisou pro natáčení filmu Harry Potter), dále Merton College, The Sheldonian Theatre, Bodleian Library a možnost nákupů, například studenty oblíbený OD Primark – obchod s oblečením pro teenagery. Odpoledne Návrat na ubytování do rodin. 

 

5. den – celodenní pobyt v LONDÝNĚ.  Po zaparkování autobusu na Greenwich (prohlídka nultého poledníku) přesun lodí k St. Paul´s Cathedral. Následuje pěší prohlídka s průvodcem podél Temže: Millenium Bridge, Shakespearovo divadlo The Globe, galerie moderního umění Tate Modern – výjezd nahoru – zdarma – je tam krásný výhled na Londýn, Golden Hind - loď sira Francisca Drakea; křižník z 2. světové války HMS Belfast – návštěva uvnitř, Tower of London, Tower Bridge. Návrat zpět lodí. Ve večerních hodinách přesun do ČR. 

 

6. den – příjezd ke škole po poledni.

 

Termíny: 15. – 20. 3. 2020 (neděle - pátek)  18 - 20 + 2 pedagogové ZDARMA

 

Cena: 7 790 Kč

 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.                  

 

Cena zahrnuje: 

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň v Německu

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- povinné vstupné do objektů a muzeí 85 GBP- vybírá průvodce v autobuse

*LONDÝN přeprava lodí oba dny *HMS BELFAST* CABINET WAR ROOMS*exkurze JAGUAR* Coventry Dopravní muzeum*

Prohlídka Windsoru v angličtině s místní průvodkyní * Oxford Christ Church College*

 

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky