FR19017 Tři mušketýři II (Normandie, Bretaň, Zámky na Loiře) od 6 990 Kč, 6 dnů/3 noci

Kód zájezdu: 19017

6 dnů/3 noci, hotel, snídaní, BUS

1. den - odjezd z Prahy kolem 19:00 hod a přejezd přes Německo do Francie.

2. den - v dopoledních hodinách příjezd do NORMANDIE. Přímořské lázně Étretat – procházka po křídových útesech ve stvaru sloního chobotu, jehly atd. Na svých plátnech je často zachycoval malíř Claude Monet. Odpoledne krátká zastávka u Pont de Normandie – unikátní ukázka mostního inženýrství moderní doby. Dál Bayeux – prohlídka unikátní 70m dlouhé středověké tapisérie, jejíž hodnota je pro Francouze totožná s hodnotou korunovačních klenotů pro nás. Ubytování u Caen.

3. den - po snídani Mont St. Michel – druhý nejnavštěvovanější turistický cíl Francie. Středověký klášter zbudovaný na ostrohu na ostrůvku, dříve přístupný jen za odlivu, právem také nazývaný La Merveille – zázrak francouzské gotické architektury. Odpoledne BRETAŇ Saint Malo - prohlídka pirátského městečka s tradicí mariňáckých písní. Romantická procházka po hradbách s výhledy na přilehlé ostrůvky. Dál pokračování po pobřeží Růžové žuly s několika panoramatickými zastávkami. Navečer zastávka v St. Thegonnec a v Guimiliau – prohlídka ojedinělých architektonických útvarů, tzv. farních dvorců, které jsou ztělesněním lidové zbožnosti obyvatel Bretaně. Ubytování u Brestu.

4. den - po snídani nejzápadnější výběžek Francie Pointe du Raz – procházka s výhledem na divoké útesy a majáky, typické pro Bretaň. Odpoledne Concarneau – prohlídka opevněného malebného městečka s možností nákupu typických bretaňských suvenýrů (máslové sušenky, rybí konzervy,  cidre, předměty s mořskými motivy) a ochutnávky bretaňských palačinek, tzv. gallette. Dál pokračování do Carnac – francouzské Stonehenge, prehistoricky cenná oblast s nalezištěm řad menhirů, dolmenů a samostatně stojících menhirů. Několik panoramatických zastávek. Ubytování u Le Mans.

5. den - po snídani ZÁMKY NA LOIŘE: Amboise Clos Lucé – prohlídka sídla, kde Leonardo da Vinci strávil poslední léta svého života. V zámečku a v přilehlém parku je vystaveno na 40 maket mechanismů, zhotovených dle návrhů tohoto génia. Návštěva soukromé výrobny čokolády. V případě konání trhu – procházka a seznámení se s místními specialitami. Odpoledne zámek Chenonceaux – prohlídka druhého nejnavštěvovanějšího zámku ve Francii, jež byl sídlem  královny Kateřiny Medicejské. Večer prohlídka Villandry – nejskvostnější italské renesanční zahrady na světě. Na závěr programu Chambord - krátká zastávka a prohlídka exteriérů největšího ze zámků na Loiře.

6. den - příjezd v odpoledních hodinách.

 

Cena: 7 590 Kč (ubytování v hotelu 2** s WC a sprchou na pokoji, bufetová snídaně)

Cena: 6 990 Kč (ubytování ve Formulích 1 - WC a sprchy jsou na chodbách společné, snídaně je chudší, kontinentální)

Termín: dle přání školy a dostupných termínů

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- 3x ubytování v hotelu se snídaní

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a asistenční služby

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí a jízdné max. 65€

- příplatek za pojištění 210 Kč (osoby od 18 let, pojištění je pro ně dražší)

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.