Děti na výlet do Prahy - akce Českých drah - je zde od 15. 2. 2013 - 15. 5. 2013

Výhodná akce Českých drah a. s. Děti na výlet do Prahy je opět zde od 15. 2. - 15. 5. 2013

Pro koho je akce určena? 

Dětem, které navštěvují základní školu v ČR (vč. praktické nebo speciální). Dále žákům do 9. ročníku, u víceletých gymnáziích žákům do kvarty (u osmiletých) nebo sekundy (u šestiletých), konzervatořím, dětským domovů a ústavům náhradní péče pro děti do 16 let. 

Podmínky

1.1. jízdenka je vždy zpáteční a platí pouze ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD,

1.2. jízdenka lze zakoupit s platností pouze na úterý, středu, čtvrtek, sobotu, neděli.

1.3. jízdenka platí vždy do 24:00 hodin prvního dne platnosti (jeden den),

1.4. jízdenka může znít z kterékoliv železniční stanice (zastávky), kde staví vlaky ČD, a to vždy do železniční stanice Praha hl. n.

Kolik zaplatíte? 

Cena jízdného pro jednu osobu za obě cesty se odvíjí z vypočtené tarifní vzdálenosti podle kilometrů uvedených v platném jízdním řádu 2010/11:

Kilometrická vzdálenost Cena / Kč
1 - 50 60,-
51 - 100 80,-
101 - 150 100,-
151 - 200 120,-
201 - 250 140,-
251 - 300 160,-
301 - 350 180,-
351 a více 200,-
 

Vzdálenosti naleznete např. zde

Další podmínky

1.1. minimální počet cestujících ve skupině je 10, přičemž pouze dva cestující z této

skupiny mohou být pedagogický dozor starší 18 let, věk cestujících se při

odbavení ani kontrole jízdních dokladů neprokazuje (pořadatelská organizace

garantuje správnost použití slevy oprávněnými potvrzením Plánu cesty  – viz

dále),

1.2. maximální počet cestujících odbavených na jeden doklad je 30, přičemž

pedagogický dozor starší 18 let může být vždy jeden ke každým dalším 4 žákům

u skupin nad 10 osob (např. z 13 nebo 14 cestujících mohou být dva starší 18

let, z 15 cestujících mohou být již tři starší 18 let atd.)

Jak si jízdenky zajistit?

Vedoucí skupiny (pedagogický dozor) zajistí vyplnění a potvrzení razítkem

organizace uvedené v záhlaví formuláře správnost všech údajů včetně

garantování věku dětí nebo navštěvování příslušného ročníku školy v Plánu

cesty. Vyplněný a razítkem organizace potvrzený formulář Plán cesty odevzdá

vedoucí skupiny pokladníkovi u pokladní přepážky ČD při  odbavení jízdními

doklady. Škola si může zakoupit místenky. 

Plán cesty ke stažení zde

Proplatí nám nevyužité jízdenky? 

Ano. U skupin nad 10 cestujících potvrdí průvodčí na žádost vedoucího skupiny

počet nevyužitých jízdenek, za které bude vyplacen návratek po srážce dle

SPPO u pokladní přepážky která jízdenku vydala nebo v nástupní stanici

uvedené na jízdence.

Naše cestovní kancelář Vám nabízí: 

- Zajistíme pro Vás prohlídky Prahy s profesionálními průvodci za výhodné ceny

- Naši průvodci Vás vyzvednou přímo na nástupišti na nádraží označeni oranžovo-bílou cedulí Výuka Jinak (pedagogové se tak nemusejí o nic starat)

- Pracovní listy i s výsledky ke každému programu (zašleme je při potvrzení objednávky v elektronické podobě)

- Pedagogové zdarma

Vyberte si z následujících prohlídkových okruhů:

Kód  Název

Délka

(HOD.)

Cena

(KČ)

Zdarma

(PEDAGOGŮ)

0001 Seznámení s Prahou 4 + 1 80
0002 Staré Město 2 + 1 60
0003 Malá Strana a Pražský hrad 2 + 1 60
0004 Nový svět 2 + 1 60
0005 Staré Město s návštěvou Muzea Karlova mostu a plavba lodí 1, 5  180 3
0006 Pražská Nej 5 + 1 90 5
0007 Vyšehrad 3 + 1 90 3
0008 Pražský hrad - exteriéry 2 + 1 60 5
0009 Pražský hrad - interiéry 2,5 + 1 

90*

3
0010 Praha židovská 2 + 1 140 3
0011 Seznámení s Prahou a Pražský hrad (interiéry) 6 + 1 120** 3

Prohlídky lze obohatit o návštěvu poslanecké sněmovny za zvýhodněnou cenu 40 Kč/student, popřípadě o další exkurze nebo výukové programy

Pozn.: * cena 90 Kč platí pro děti ZŠ a děti do 15 let, cena programu pro studenty do 26 let z důvodu výše vstupného 200 Kč

          ** cena 120 Kč platí pro děti ZŠ a děti do 15 let, cena programu pro studenty do 26 let z důvodu výše vstupného 230 Kč

          + 1 hodina ZDARMA na vyzvednutí/vyprovození na nádraží/parkoviště, kam přijedete

           Cena je kalkulována na min. počet 30 platících žáků/studentů, pokud nedosahujete počtu 30 dětí/studentů - spojíme Vás s jinou méně početnou skupinou

Objednávky vyplňte, prosím, on-line zde