Děti na výlet do Kutné Hory, výlet do Kutné Hory od 200 Kč (doprava vlakem, vstupy, průvodce, pracovní listy)

Děti na výlet do Kutné Hory je akční nabídka výletu vlakem z Prahy do Kutné Hory a zpět s průvodcem, pracovními listy, vstupy a náklady za jízdné v ceně. Výlete pořídíte již od 200 Kč/žák (doprava vlakem tam i zpět, vstupy, průvodce, pracovní listy v ceně).

Akce Děti na výlet do Kutné Hory je nový projekt určen dětem, které navštěvují základní školu v ČR (vč. praktické nebo speciální). Dále žákům do 9. ročníku, u víceletých gymnázií žákům do kvarty (u osmiletých) nebo sekundy (u šestiletých), konzervatořím, dětským domovů a ústavům náhradní péče pro děti do 16 let. 
 
Veškeré informace naleznete zde.