DBB04 Drážďany (Sasko) ve dvou dnech - program dle přání školy za 2 490 Kč, 2 dny/1 noc

SESTAVTE SI VLASTNÍ PROGRAM DLE PŘÁNÍ…

(školní výlet s návštěvou saské metropole Drážďan +

+ další zajímavá místa Saska dle přání školy)

 

BUS, 2 dny, školní zájezd, Kód zájezdu: DBB04

 

1. den – odjezd v ranních/nočních hodinách do saských DRÁŽĎAN. Příjezd do Drážďan v ranních hodinách, následuje prohlídka historického centra Drážďan s průvodcem v češtině (cca 1 hod.), možnost nákupů na Prager Strasse, kde studenti rádi navštěvují anglický obchodní dům Primark. Prohlídka s  průvodcem cca na 1,5 hod.: Brühlovy terasy nad Labem, barokní Taschenbergský palác, raritní venkovní obraz, který je složený z kousků míšeňského porcelánu - Fürstenzug, kostel Hofkirche, Semperova opera, náměstí Neumarkt, kostel P. Marie, náměstí Altmarkt s pozdně barokním chrámem Kreuzkirche, Nová radnice, jejíž věž s vyhlídkovým ochozem měří 100 m. Dále možnost návštěvy některého z muzeí/atrakcí. Na výběr je:

 

1) Muzeum hygieny v Drážďanech – počátky Muzea hygieny se datují již do roku 1911, kdy majitel firmy Odol, Karl August Lingner organizuje I. světovou výstavu hygieny. Muzeum, jako vědecká instituce, bylo založeno o rok později. V roce 1930 byla budova Slavnostně otevřena a byl zde vystaven první "skleněný člověk na světě", který ukazuje vnitřní orgány a je jedním z vystavovaných exponátů muzea. V Muzeu hygieny trávíme se skupinou většinou dvě hodiny. První polovina návštěvy zahrnuje komentovanou prohlídku stálé expozice Člověk jako dobrodružství v češtině, při které se prochází sedm sálů rozdělených tematicky: výživa, sexualita, život a umírání, podoby těla, ideály krásy, pohyb a sport, mozek a myšlení. Muzeum je interaktivní, stejně jako prohlídka průvodcem, při které zazní otázky: Jaký člověk je "ideálně" krásný? Jak se správně stravovat? Jak dítě přichází na svět? Jak na Vás působí fotografie mrtvých lidí? Jaké orgány v těle člověk má? Jak funguje mozek? Uvidíte, jak historické předměty související s hygienou a péčí o člověka či lékařstvím, tak i nejpohodlnější křeslo na světě. Ve druhé části návštěvy mohou děti samy prozkoumat celou výstavu a vyzkoušet si interaktivní panely a navštívit další sál: tzv. Dětské muzeum, které ukazuje 5 lidských smyslů, dále pachy a zvuky, které člověk vydává.

 

2) Technické muzeum – na způsob liberecké IQ Landie... Studenti si mohou prohlédnout výstavní panely a vyzkoušet si technické pokusy. Muzeum se nachází v bývalé továrně na výrobu fotoaparátů. V muzeu naleznete sbírku historických fotoaparátů, počítačů, kalkulaček a psacích strojů, audiovizuálních médií. Návštěvníci si mají uvědomit, že Drážďany jsou tradičním místem průmyslu, zejména jemné mechaniky, elektrotechnického a mikroelektronického průmyslu od 19. století až do současnosti. Zajímavá je matematická sbírka nebo sbírka historických hasicích přístrojů a požárních praktik. Muzeum je interaktivní a tak si studenti mohou vyzkoušet mnohé pokusy, zákony vědy na vlastní kůži. Při prohlídce můžete navštívit take ochoz věže, která bývá při dobrém počasí přístupná veřejnosti a je odtud krásný výhled na Drážďany. Prohlídka je individuální. Vstupné 2 EUR/student.

 

3) Dopravní muzeum – Pro mnohé vizionáře a techniky byl pohyb a cestování výzvou k vývoji nejroztodivnějších konstrukcí dopravních prostředků. V nové trvalé expozici silniční dopravy se návštěvníci mohou seznámit s minulostí, současností i budoucností individuální dopravy ve všech odstínech. Na dvou výstavních patrech je moderně a působivě představen vývoj automobilů, jednostopých vozidel a užitkových vozů. V jednotlivých expozicích se mohou děti i rodiče aktivně zapojit při různých zastaveních. Mohou např. vyšplhat na staré vysoké kolo a nechat se zde vyfotografovat, stát se na chvíli kapitánem a z můstku prostřednictvím virtuální hry bezpečně navigovat zámořskou kontejnerovou loď do přístavu anebo si v železniční expozici vlézt do parní lokomotivy. Středobodem výstavy je vedle techniky sám člověk. Návštěvníky totiž provede dvěma stoletími historie silniční dopravy rodina cestující časem, a prostřednictvím nejrůznějších dopravních prostředků od poštovního vozu a nosítek přes odrážedla a první motorizované vozy až k dnešním automobilům. Tato rodina dá na pěti „ostrovech času“ nahlédnout do tehdejšího světa dopravy a životního stylu. Absolutní novinkou je muzeální „laboratořbudoucnosti“ – moderní informační a zážitková stanice o  dopravě zítřka. Nad budoucností se zde zamýšlejí dopravní experti, žádané jsou ale i názory a nápady návštěvníků, kteří se taktéž mohou zapojit do tvorby vize dopravy budoucnosti.

 

4) Muzeum tramvají - Projížďku městem Drážďany v muzejním originále nabízí Muzeum tramvají Drážďany. Tento spolek založený v roce 1992 se věnuje nejen  přiměřené prezentaci, nýbrž i zachování drážďanských historických vozů v použitelném stavu. V originálním tramvajovém nádraží z roku 1900 je možné shlédnout staré stroje a zařízení. Vozový park drážďanského  tramvajového muzea disponuje 37 vozidly. Mezi nimi se nachází například i lokomotiva 309 z roku 1902, nebo tzv. „velká štika“ resp. „Großer Hecht“ z roku 1931, které se dodnes používají pro okružní a zážitkové jízdy  a zážitkové cesty po Drážďanech.

 

5) Vojensko-historické muzeum - Kromě tradičních exponátů, jako je původní raketa V2, muzeum nabízí například i přehlídku protéz,  která prostřednictvím příběhů jejich majitelů popisuje děsivé dopady války na lidské životy. Kromě exponátů, jako jsou tanky a obrněná  vozidla, v něm našly místo tematické expozice, které ukazují, jak se válka a vojenství promítaly do mluvy, hudby, dětských her nebo oblékání. Vedle klasických uniforem jsou představeny i módní kreace význačných návrhářů, například Vivienne Westwoodové.

 

6) Skleněná manufaktura Volkswagen („automobilka“ Volkswagen) – Od roku 2001 se přímo v centru Drážďan nachází architektonicky unikátní budova společnosti Volkswagen. Skleněná fasáda manufaktury symbolizuje transparenci a otevřenost: skrz průzračné stěny je k vidědění výroba automobilu vyšší třídy Phaeton. Výroba Phaetonu bude v automobilce ukončena koncem března 2016. Výrobní linka bude přestavěna na výrobu jiného typu vozu – novinkou v automobilovém průmyslu - elektromobilů. Návštěvníkům tak nadále bude představena společnost Volkswagen jako celek a budou představeny nové plány mezinárodní společnosti s důrazem na výrobu elektromobilů a digitalizaci.

 

7) Zwinger – Obrazárna starých mistrů - Přibližně 450 obrazů představuje průřez dějinami nejdůležitějších evropských malířských škol a směrů. Zastoupeni jsou všichni známí malíři a k vidění jejich hlavní díla. Především Raffaelova „Sixtinská Madonna“ (1512/13), Correggiova „Svatá noc“ (1522/30), Vermeerova „Dívka u okna čtoucí dopis“ (okolo 1659) a Liotardova  „Dívka s šálkem čokolády“ (okolo 1744/45).

 

8) Rezidenční zámek s možností návštěvy tzv. Zelené klenby nebo Turecké komory, což jsou výstavní galerie šperků a užitého umění. Rezidenční zámek - stojící v srdci drážďanského Starého města (Altstadt), je místem vzniku a středobodem Státních uměleckých sbírek Drážďany. S otevřením Historické Zelené klenby se Rezidenční zámek rázem stal cílem návštěvníků

z celého světa. Po zničujícím bombardování za druhé světové války byl Rezidenční zámek znovu opraven do podoby "residence vědy a umění". Nejdříve se sem vrátily Kabinet mincí a Kabinet mědirytin. Od roku 2004 je opět zpřístupněna Nová Zelená klenba v prvním patře a od roku 2006 i Historická Zelená klenba v přízemí. V původních prostorech je tak opět možné sepotěšit harmonickou jednotou různých druhů umění pozdně barokního gesamtkunstwerku, tak jak jej nechal v letech 1723 až 1730 vystavět August Silný jako výraz svého bohatství a absolutistické moci. Dalším krokem bylo otevření skvostné Turecké komory v roce 2010. Úplná rehabilitace Rezidenčního zámku byla ukončena v roce 2013 zpřístupněním historické Zbrojnice v Obřím sále, věrně rekonstruovaného Audienčního sálu a dalších nádherných komnat z doby panování Augusta Silného.

 

9) Albertinum – Po opravě a přestavbě se nové Albertinum od června roku 2010 zaměřuje na prezentaci umění od romantismu až do současnosti. V rámci Státních uměleckých sbírek Drážďany nabízí svým návštěvníkům vedle starších prověřených uměleckých děl i výtvory nejnovější, často v zajímavých kontextech. O nové výstavní prostory se dělí Galerie Noví mistři a Sbírka soch a plastik. Sbírky obou muzeí s malířstvím od Caspara Davida Friedricha po Gerharda Richtera a s plastikami od Rodina do 21. století mají světovou pověst. Obrovské prosklené depozitáře umožňují návštěvníkům dosud nevídaný pohled do nitra muzea a trvale tak zpřístupňují dosud skryté umělecké poklady. Zatímco ve výstavních sálech vládne umění moderny a současnosti, ve skrytu muzeálního zázemí jsou restaurovány obrazy starých i nových mistrů. Nové Albertinum jako celek zprostředkovává setkání malířství s plastikou, romantismu s modernou, východu se západem a včerejška s dneškem a zítřkem.

 

10) Pevnost Drážďany - Podzemní pevnost pod Brühlovou terasou je lákavým místem pro všechny, kdo chtějí pozorovat Drážďany z jiného pohledu. O válečnickém pozadí dvorského přepychu, o sporech a bojích svědčí pozůstatky pevnosti Drážďany, jejíž nenápadný vchod je ukrytý mezi Akademií umění a Albertinem. K vidění je zachovaná městská brána saské rezidence, nejstarší zachovaný kamenný most Drážďan, strážnice a obranné dvory, ze kterých se bránil Labský most a městská brána, obranné chodby, věž s točitými schody a Buchnerovy kasematy.

 

11) Plavba po Dunaji - Se svými devíti historickými kolesovými parníky starými 80–130 let představuje Saská paroplavební společnost nejstarší a největší flotilu kolesových parníků na světě. Kolesové parníky pocházející z 19. století jsou dnes klasifikované jako technické památky a jsou dodnes v provozu na trase mezi Míšní a Bad Schandau. Tyto parníky lze rovněž rezervovat pro charterové výlety. Od května se z Drážďan můžete vydat buď po proudu Labe směrem Míšeň (Meissen) podél tzv. Saské vinařské stezky »Sächsische Weinstraße« nebo proti proudu směrem do Saského Švýcarska »Sächsische Schweiz« směrem Bad Schandau. Kdo si chce Drážďany prohlédnout z paluby, ten se můžete vypravit na kratší okružní plavbu s historickou kulisou města Drážďan a zámku Pillnitz.

 

12) Drážďanská ZOO - Drážďanská zoologická zahrada chová na ploše okolo 13 hektarů více jak 2.000 zvířat ve více jak 300 druzích. Rozmanitost chovaných živočišných druhů nabízí fascinující napříč všemi kontinenty. Mezi návštěvníky nejoblíbenější jsou zvířata Afriky a koaly. V posledních letech byla zahrada modernizována, rozšířena a výběhy pro zvířata upraveny tak, aby co nejlépe odpovídaly jejich přirozenému prostředí. Pavilon orangutanů byl rozšířen o venkovní prostor, Humboldtovi tučňáci mají zcela nový pavilon, kde návštěvníci mohou přes prosklené stěny bazénu obdivovat jejich plavecké umění. Spojením jednotlivých výběhů vznikla regionální společenství zvířat na větších plochách, jako například jihoamerický pavilon či pavilion žiraf a zeber.

 

13) Památník obětí justičních zločinů Münchner Platz - Památník obětí justičních zločinů je umístěn v komplexu budov na náměstí Müncherner Platz drážďanské čtvrti Südvorstadt. Během druhé světové války tu bylo popraveno přes 1300 osob, dvě třetiny české národnosti. Napřiklad tu byla vězněna Milada Horáková či Josef Skupa. Od roku 1907 se zde nacházel soud, vazební věznice a popraviště. Památník připomíná oběti justičních zločinů, spáchaných v Drážďanech v období nacismu (1933–1945), během sovětské okupace a v prvních letech existence NDR (1945–1957).  V rámci památníku funguje kartotéka osob, které zde byly uvězněny či popraveny. Po užívání budov justicí zde zůstalo zachováno jen několik málo stop, neboť od roku 1957 sídlí v komplexu Technická univerzita Drážďany. Jen jeho malá část byla přeměněna na památník. Na jednotlivá historická místa upozorňují informační tabule. Členění výstavy: NACISTICKÁ TRESTNÍ JUSTICE (1933–1945), TRESTNÍ JUSTICE SOVĚTSKÉ OKUPAČNÍ MOCI (1945–1950), TRESTNÍ JUSTICE V SOVĚTSKÉ OKUPAČNÍ ZÓNĚ A V PRVNÍCH LETECH EXISTENCE NDR (1945–1957), DĚJINY PAMÁTNÍKU (1959–1990).

 

2. den – možnost návštěvy – doporučujeme max. dvě aktrakce (místa v jednom dni):

 

a) Míšeň (výroba porcelánu) - návštěva známé porcelánky s možností nákupu porcelánu (výklad v češtině s audioprůvodcem). Následuje kratší procházka na vyhlídku k hradu Albrechtsburg z přelomu 15. – 16. století (jedná se o první zámeckou stavbu v Německu) a dómu v čistě gotickém stylu . Od zámku je krásný výhled na Labe a Míšeň. Míšeň mnohým návštěvníkům svým vzhledem připomíná pražské Hradčany s Malou Stranou.  V době Vánoc návštěva vánočních trhů. 

 

b) Pevnost Königstein - Více jak 400 let stará horská pevnost Königstein uprostřed bizarní krajiny Saského Švýcarska je jedinečným příkladem evropské pevnostní architektury a patří mezi nejoblíbenější výletní místa v Sasku.  Na náhorní plošině, která se nachází 240 metrů nad hladinou Labe, je zpřístupněn od roku 1955 vojenský historický skanzen o rozloze 9,5 hektarů. Z pískovcového kamene jsou vyzděny 1 800 metrů dlouhé a až 42 metrů vysoké hradby pevnosti. Uprostřed opevnění se nachází 152,5 metrů hluboká studna – nejhlubší v Sasku a druhá nejhlubší v Evropě. Pravděpodobně nejstarší psanou zmínku o hradu lze nalézt na dekretu českého krále Václava I. z roku 1233, ve které je uvedeno jméno purkrabího hradu Gebharda vom Stein. Ve středověku hrad náležel k Českému království.

 

c) Křinická tramvaj - V srdci fascinující krajiny Labských pískovců vozí úzkokolejka Kirnitzschtalbahn výletníky, turisty a lázeňské hosty z Bad Schandau do Národního parku Saské Švýcarsko, a to již od roku 1898. Třetinu své energetické spotřeby přitom kryje vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Tato úzkokolejka vozí výletníky, turisty a lázeňské hosty z Bad Schandau do Národního parku Saské Švýcarsko na své 8 km dlouhé lince s devíti zastávkami již od roku 1898. Třetinu své energetické spotřeby kryje vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Je jedinou tramvají v Německu, která jezdí národním parkem!

 

d) Muzeum Karla Maye v Radebeulu – se nachází v Radebeulu u Drážďan a nabízí dvě výstavy.

Výstava "Karel May - život a dílo"Výstava je umístěna ve vile "Shatterhand", kterou May koupil v roce 1895. Samotná výstava byla otevřena až v roce 1985. K vidění je Mayova pracovna, knihovna a přijímací místnost s původním nábytkem. Kromě řady dalších exponátů fanoušky určitě zaujmou tři slavné pušky - medvědobijka, henryovka a stříbrná puška. V přízemí je též možno zakoupit svazky z oficiální řady vydavatelství Karl-May-Verlag. Výstava "Severoameričtí Indiáni" Expozice ve vile "Medvědí sádlo" (Bärenfett) byla otevřena v roce 1928 a obsahuje kolem 850 exponátů ukazujících život a kulturu severoamerických Indiánů počínaje obdobím před Kolumbem a konče současností.

 

e) Moritzburg – je proslaven zejména filmem Popelka s Libuškou Šafránkovou. Navštěvuje se zejména v zimním období před Vánoci, protože na zámku se koná výstava věnovaná tomuto filmu (výstava kostýmů a dalších rekvizit).

 

f) Zámek a park Pillnitz - Bývalá letní rezidence saského královského dvoru je největším zámeckým komplexem postaveným v čínském stylu (tzv. »Chinoserie«) v Evropě. Zámecký park s více než 2000 dřevinami a přes 600 rostlinami zve v každém ročním období k procházkám. Botanickou zvláštností je přes 230 let stará kamélie, která kvete od poloviny února do poloviny dubna a jež je v zimních měsících chráněna obrovským skleníkem. Ve znovu otevřeném historickém skleníku Palmenhaus se setkávají jak australské a jihoafrické rostliny. Zámecké muzeum se věnuje dějinách zámeckého zařízení a životě u dvora, módě čínského vzoru jakož i kultuře oslav a her v době baroka. Katolická kaple přibližuje tehdejší náboženský život v zámku.

 

g) Zámek Wackerbarth (výroba vína) - Na úpatí vinohradu ve čtvrti Radebeul se nachází barokní zámek Wackerbarth. Jeho areál tvoří barokní zahrady a moderní vinařství s výrobou špičkových vín a sektu, obchodem s vínem a lahůdkami a restauraci. Réva se pěstuje v přísném souladu se směrnicemi o kontrolovaném ekologickém vinohradnictví. Možno navštívit sklepy a výrobu.

 

h) Plavba po Dunaji - Se svými devíti historickými kolesovými parníky starými 80–130 let představuje Saská paroplavební společnost nejstarší a největší flotilu kolesových parníků na světě. Kolesové parníky pocházející z 19. století jsou dnes klasifikované jako technické památky a jsou dodnes v provozu na trase mezi Míšní a Bad Schandau. Tyto parníky lze rovněž rezervovat pro charterové výlety. Od května se z Drážďan můžete vydat buď po proudu Labe směrem Míšeň (Meissen) podél tzv. Saské vinařské stezky »Sächsische Weinstraße« nebo proti proudu směrem do Saského Švýcarska »Sächsische Schweiz« směrem Bad Schandau. Kdo si chce Drážďany prohlédnout z paluby, ten se můžete vypravit na kratší okružní plavbu s historickou kulisou města Drážďan a zámku Pillnitz. Ceník na vyžádání dle trasy plavby, orientačně cca 7 – 10 EUR/os.

 

Termín: dle přání školy a dostupnosti.

 

Orientační ceny jednodenního nebo dvoudenního zájezdu s ubytováním

(cenu upřesníme s konkrétní poptávkou, cena se odvíjí od kilometrické vzdálenosti):

150 km, Praha 790 Kč (1 den), 2 490Kč (2 dny/1 noc)

150 km, Chomutov 790 Kč (1 den), 2 490 Kč (2 dny/1 noc)

295 km, České Budějovice 1090 Kč (1 den), 2 650 Kč (2 dny/1 noc)

240 km, Tábor 990 Kč (1 den), 2 590 Kč (2 dny/1 noc)

150 km, Liberec 850 Kč (1 den), 2 490 Kč (2 dny/1 noc)

190 km, Mladá Boleslav 850 Kč (1 den), 2 550 Kč (2 dny/1 noc)

250 km, Pardubice 950 Kč (1 den), 2 590 Kč (2 dny/1 noc)

250 km, Hradec Králové 950 Kč (1 den), 2 590 Kč (2 dny/1 noc)

350 km, Brno 1 250 Kč (1 den), 2 790 Kč (2 dny/1 noc)

427 km, Olomouc 1 390 Kč (1 den), 2 750 Kč (2 dny/1 noc)

500 km, Ostrava 1 390 Kč (1 den), 2 850 Kč (2 dny/1 noc)

240 km, Plzeň 990 Kč (1 den), 2 590 Kč (2 dny/1 noc)

275 km, Jihlava 1090 Kč (1 den), 2 590 Kč  (2 dny/1 noc)

315 km, Svitavy 1 150Kč (1 den), 2 590 Kč  (2 dny/1 noc)

290 km, Náchod 1090 Kč (1 den), 2 550 Kč  (2 dny/1 noc)

300 km, Jindřichův Hradec 1090 Kč (1 den), 2 550 Kč  (2 dny/1 noc)

350 km, Znojmo 1 250Kč (1 den), 2 600 Kč  (2 dny/1 noc)

420 km, Hodonín 1 350 Kč (1 den), 2 750 Kč  (2 dny/1 noc)

450 km, Zlín 1 390 Kč (1 den), 2 790 Kč  (2 dny/1 noc)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole vč. parkovného a daně z obratu přepravovaných osob v Německu

- 1 x ubytování v hotelu v ČR

- 1 x bufetová snídaně

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč, úrazu, osobních věcí, odpovědnosti za způsobenou škodu, zrušení (storna) zájezdu a asistenční služby

- 1 pedagog  na 13 plně platících zdarma vč. vstupů

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné, cca 5 – 15 EUR dle výběru program – aktuální výši vstupného sdělíme na vyžádání

- večeře  v  případě  zájmu celé skupiny 200 Kč/os.

 

DOKLADY: studenti s sebou musejí mít cestovní pas nebo dětský občanský průkaz (bez dokladu není možné vycestovat). Dětem mladším 15 let mohou rodiče nechat za poplatek 50 Kč udělat na příslušném úřadu dětský OP, který slouží zároveň jako cestovní doklad po EU. Vydání pasu stojí cca 100 Kč. Cizinci ze třetích zemí potřebují platný cestovní pas a doklad o povolení k pobytu v ČR (oba doklady jsou nutné).

PRIMARK je britský obchodní dům s módou pro teenagery. Studenti jej rádi navštěvují v Drážďanech na Prager Strasse.

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.