KH01 Chrám sv. Barbory a zajímavosti města Kutná Hora 220 Kč

Po příjezdu do Kutné Hory a setkání s průvodcem společně navštívíme chrám sv. Barbory (patronky horníků). Druhou část prohlídky věnujeme hornictví a dalším památkám: Jezuitské koleji, trejvu, Hrádku, Vlašskému dvoru, jenž v minulosti sloužil jako součást opevnění, mincovna a sídlo králů a později jako radnice. Zde byl vydán Dekret kutnohorský (1409) a roku 1471 byl v zasedací místnosti Vlašského dvora zvolen českým králem Vladislav Jagellonský. Dozvíme se, co znamená šmitna a za jakých podmínek zde mincíři pracovali, tedy vykonávali verk neboli dílo mincovní. V případě času si ukážeme středověkou kašnu, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, gotický Kamenný dům, Morový sloup nebo kostel sv. Jakuba. Průvodce Vás také seznámí s historií města, životem v dnešní Kutné Hoře a povíme si, jak asi vznikl název Kutná Hora.

 • Délka programu:       1,5 - 2 hodiny
 • Začátek programu:    Místo srazu je na autobusové zastávce pro turistické autobusy u chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře v ulici Purkyňova. Chrám sv. Barbory je vzdálený 250 metrů od autobusové zastávky, dostanete se k němu Kremnickou ulicí. Autobus po vystoupení studentů odjede na parkoviště k Voršilskému klášteru (1,3 km). Pokud školy přijedou vlakem, průvodce Vás může vyzvednout na nádraží ve stanici Kutná Hora město nebo na Palackého náměstí, popřípadě u Vlašského dvora, tj. 15 min. chůze z nádraží Kutná Hora město.
 • Konec programu:       podle programu školy, u kláštera Voršilek nebo Palackého náměstí
 • Návštěva objektů:     ANO, chrám sv. Barbory
 • Cena ZŠ/SŠ:               220 Kč / 290 Kč (na 10-15 platících = 1 pedagog ZDARMA)
 • Cena platí pro skupinu min. 20 platících. V ceně je vstupné.  

Objednávku vyplňte zde Kód program KH01

 • Délka programu:       2 hodiny
 • Začátek programu:    Můstek, Václavské náměstí
 • Konec programu:       dle dohody s průvodcem (Karlův most, Václavské nám., Staroměstské nám.) - průvodce Vás může vyprovodit na nádraží v případě ihned po skončení společné prohlídky (v případě rozchodu na skupinu nečeká)
 • Návštěva objektů:    NE
 • Cena ZŠ/SŠ:               120 Kč / 120 Kč (na 10-15 platících = 1 pedagog ZDARMA)
 • Cena platí pro skupinu min. 20 platících.
 • Volitelné příplatky:   návštěva pamětihodností NE
 • MHD:                          NE

   Objednávku vyplňte online zde