Automobilka BMW Dingolfing nebo BMW Regensburg, návštěva historického Pasova/Řezna, termíny na vyžádání, 990 Kč/1 090 Kč

 

Automobilka BMW Dingolfing, návštěva historického Pasova

          (alternativně lze navštívit místo Pasova Regensburg (tj. jak výrobu BMW i město) - přesný program na vyžádání

 

Po příjezdu do automobilky BMW Dingolfing exkurze do výroby na cca 2 – 2,5 hod. (autobus rozdělen na dvě skupiny, film, prohlídka výroby, prostor na dotazy, prohlídka je vedena v angličtině a nelze na místě překládat).  Odpoledne návštěva historického města Pasov (Passau) – “město tří řek” nebo také “Benátky bavorska” leží na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu. V historickém centru stojí za prohlídku barokní dóm sv. Štěpána od arch. A. Luraga (zdarma), radnice, farní kostel sv. Pavla, klášter Niedernburg s hrobkou blahoslavené Gisely, Domschatz- und Diözesanmuseum. Nad městem se tyčí pasovský hrad Veste Oberhaus (2 EUR), ve kterém v současnosti sídlí městské muzeum a obrazová galerie a odkud je krásný výhled na město. Navštěvované je také Muzeum skla (5 EUR), Muzeum moderního umění (5 EUR), Římské muzeum Kastell Biotro (2 EUR). K oblíbeným atrakcím patří plavba lodí po Dunaji (9 EUR) a před Vánocemi vánoční trhy. Výše uvedených vstupů jsou orientační. V případě zájmu školy je nutné objednat vstup u CK předem. Jinak platí po příjezdu program: prohlídka města s průvodcem, následuje rozchod na nákupy, 700 m od historického centra se nachází nákupní galerie STADTGALERIE Passau.

 

Cena: 1 090 Kč v případě návštěvy BMW Dingolfing + Pasov

Cena: 990 Kč v příadě návštěvy BMW Regensburg + město Regensburg

(při odjezdu z Prahy, cenu z dalších míst sdělíme na vyžádání)

 

Předpokládaný itinerář v případě odjezdu z Prahy a okolí:

05:30 odjezd od školy – přesný čas odjezdu bude stanoven v pokynech na cestu, které CK dle zákona zasílá cca 7 – 10 dnů před odjezdem, jakmile bude známa trasa a nástupní časy dalších účastníků

10:30 příjezd do automobilky

11:00 – 13:30 prohlídka automobilky a muzea (výklad v angličtině, poté samostatná prohlídka muzea)

14:00 – 15:00 přejezd do města Passau/Regensburg

15:30 – 16:30 krátká prohlídka s průvodce a dále volno

18:30  odjezd zpět

Cca 23:30 – 00:00 příjezd ke škole

 

DOKLADY: studenti s sebou musejí mít cestovní pas nebo občanský průkaz (bez dokladu není možné vycestovat).

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu od školy a zpět, parkovné, daň z obratu přepravovaných osob v Německu

- služby průvodce CK

- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků - v případě nemoci vrací pojišťovna 80% ceny zájezdu)

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- povinné vstupné 12 EUR (automobilka BMW s průvodcem v angličtině +  prohlídka  Pasova/Regensburgu v češtině) – vybírá průvodce v autobuse

- další náklady nad rámec programu (jídlo apod.)