9/2015 Zájezd "Hrabství Oxford s výukou angličtiny"

Dobrý den,

rády bychom touto cestou poděkovaly za veškeré služby poskytované Vaší agenturou před a během zájezdu naší školy do Anglie.

Oceňujeme plynulé vyřízení všech formalit a neplánovaných změn před odjezdem p. Nežádalovou a dalšími a především směřují naše díky p. průvodkyni 

Bc.Tutterové, která se o nás s velkým nasazením starala po celou dobu zájezdu.

Díky její profesionalitě a fundovanosti si všichni přivážíme množství dojmů z výletů i z pobytu v rodinách, paní průvodkyně vždy ochotně reagovala na veškeré naše přání a požadavky a eventuální problémy dokázala vyřešit ještě před jejich vznikem.

 

S pozdravem

 

Ing. Š. Jakubčová a Ing. J. Musílková

SOŠ a SOU technické Třemošnice