7/2013 Exkurze do novin a nakladatelství (SoZŠ Integrál Praha)

Dobrý den,

 

i když se značným zpožděním, ale přece, Vám chci velmi poděkovat za exkurze zajištěné pro naše žáky v rámci průřezového tématu Mediální výchova. Ve čtvrtek 24.1.2013 navštívili Vaší zásluhou naši osmáci a deváťáci redakci Mladé Fronty a v pátek 19.4.2013 byli pak pak šesťáci a sedmáci doslova ohromeni nakladatelstvím Albatros a přístupem jejich zaměstnanců. I když každoročně pořádáme ve škole Exkurzní den, s tak vlídným jednáním se v oslovených organizacích (pokud se nejedná o pracoviště rodičů našich žáků) setkáváme jen málokdy. Jsme spolu s Mgr. Kolářovou, která s Vámi akce dojednávala, rády, že si mohli naši žáci v praxi ověřit to, o čem se ve škole dozvídají bohužel jen teoreticky.

 

Jsem si vědoma toho, že tyto exkurze nebyly součástí Vaší obvyklé nabídky, a o to více si cením Vašeho přístupu a pohotovosti při jejich zajištění. Ujišťuji Vás, že pokud máme příležitost, doporučujeme Vaše služby všem, kteří něco podobného hledají. Ještě jednou mnohokrát děkuji za Vaše služby i na poli průvodcovském a těším se na případnou další spolupráci v příštím školním roce.

 

S pozdravem

Alice Běhounková, ředitelka SoZŠ Integrál Praha