5048 Praha sametová

Prohlídka s názvem Praha sametová má seznámit žáky základních škola a studenty středních škol s dobou komunismu a dobou převratu. Sejdeme se na Václavském náměstí u pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, kde naše prohlídka začne. Společně navštívíme Muzeum komunismu, kde si připomeneme historická fakta, jak fungoval praktický život v době minulého režimu, co vedlo k revoluci v naší zemi. Po prohlídce muzea navštívíme společně Václavské náměstí, kde si popíšeme 17. listopad a symbolicky půjdeme po Národní třídě k Národnímu muzeum, kde prohlídku ukončíme. Seznámíme Vás s pojmy KSČ, Tuzex, Spartakiáda, SNB aj. V muzeu Vás průvodce seznámí se sbírkou muzea, seznámí s historií od nástupu komunismu do jeho pádu roku 1989. Poté jsou žáci rozděleni do badatelských skupin a pracují s pracovními listy. Závěrem si získané poznatky zkontrolujeme a následuje krátký „pochod“ Národní třídou. 

 

  • Délka programu:       120 min.
  • Návštěva objektů:     ANO (Muzeum komunismu - vstupné zahrnuto v ceně programu)
  • Cena:                         100 Kč/žák ZŠ/studenti
  • Pedagogové:             pedagogové zdarma
  • Pracovní listy:           součástí programu
  • MHD:                          NE
  • Vhodné pro:               ZŠ, SŠ, Gymnázia, VOŠ a VŠ, skupiny pedagogů, jiné kolektivy
  • Doplnění učiva:           Vlastivěda, Dějepis
  • Objednávku vyplňte online zde