5032 Vyšehrad a národní hrdinové

Průvodce Vás seznámí s historií Národní kulturní památky Vyšehrad a vyzdvihne jeho kulturní a tradiční významnost zejména pro intelektuály 19. stol. S průvodcem si kromě jiného prohlédneme národní hřbitov a hrobku Slavín a připomeneme si osudy slavných velikánů, kteří zde odpočívají, např. Julius Zeyer, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Myslbek, Vojtěch Hynais, Kamil Hilbert, Ema Destinnová, Alfons Mucha, František Křižík, Ladislav Šaloun, Josef Gočár, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Jan Neruda, Božena Němcová a další. V době národního obrození se Vyšehrad stal symbolem nezávislé slovanské minulosti Čech a Prahy; pověsti o Vyšehradě inspirovaly četné umělce (M. Aleš, B. Smetana, A. Jirásek a další). Prohlídka se skládá z komentované části s průvodcem a samostatné části, kdy žáci a studenti pracují v badatelských skupinkách s pracovními listy a dohledávají informace.

 

  • Délka programu:       120 min.     
  • Cena:                        70 Kč/žák/student      
  • Pedagogové:             doprovod (pedagogové) zdarma
  • Pracovní listy:            součástí programu
  • MHD:                         NE
  • Vhodné pro:              ZŠ, SŠ, VOŠ 
  • Doplnění učiva:          Vlastivěda 4. a 5. ročník (Národní obrození), dějepis a literatura  8. a 9. ročník (Národní obrození, umělecké proudy 19. a 20. století)
  • Objednávku vyplňte online zde