5026 Příběh Pražského Jezulátka

Společně si prohlédneme tzv. Pražské Jezulátko, jeden z nejkrásnějších barokních kostelů v Praze, kde se seznámíme s historií kostela a zejména s malou soškou Ježíška, které věřící nosí dárky v podobě šatečků, nejvzácnější pocházejí již z dob Marie Terezie. Mnohým lidem, kteří se před soškou modlí k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte. V podzemní kryptě, která není běžné přístupná veřejnosti, se nacházejí ostatky lidí, my však nevíme koho přesně. Součástí prohlídky je prohlídka kostela, krypty a Výstavy historických oblečků Pražského Jezulátka.

 

  • Délka programu:       90 -  120 min.     
  • Cena:                        70 Kč/žák/student      
  • Návštěva památek:    Prohlídka kostela, výstava oblečků
  • Pedagogové:             doprovod (pedagogové) zdarma
  • Pracovní listy:            součástí programu
  • MHD:                         NE
  • Vhodné pro:              ZŠ, SŠ, VOŠ 
  • Doplnění učiva:          Vlastivěda 4. a 5. ročník (počátky křesťanství), Dějepis 6. ročník (Bible a křesťanství), všeobecné vzdělání (památky Prahy)
  • Objednávku vyplňte online zde