5025 Břevnovský klášter

Během devadesátiminutové prohlídky Vás průvodce seznámí s historií řádu benediktinů a se založením Břevnovského kláštera. Navštívíte barokní baziliku sv. Markéty, románskou kryptu z 11. stol., barokní prelaturu (reprezentační prostory opata) s Tereziánským sálem, klášterní zahradu s pavilonem zvaným Vojtěška – legendární setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. roku 993). Víte že, heslem řádu benediktinů je „modli se a pracuj“? Kdo byl sv. Benedikt z Nursie? Víte, že Břevnovský klášter navštívil za svého života papež Jan Pavel II.? Věděli jste, kde pramení potok Brusnice, který protéká Jelením příkopem v okolí Pražského hradu?

 

  • Délka programu:       90 min.     
  • Cena:                        90 Kč/žák/student      
  • Návštěva objetků:      ANO - Břevnovský klášter (v ceně programu)
  • Pedagogové:             doprovod (pedagogové) zdarma
  • Pracovní listy:            součástí programu
  • MHD:                         NE
  • Vhodné pro:              ZŠ, SŠ, VOŠ 
  • Doplnění učiva:          Dějepis 6. ročník (Bible a křesťanství), Vlastivěda 4. a 5. ročník (počátky křesťanství), všeobecné vzdělání (památky Prahy)
  • Objednávku vyplňte online zde