5020 Keltové na našem území

Turisticko-poznávací výlet se skládá z návštěvy keltské expozice, kde se děti seznámí s životem Keltů. Pokusíme se zodpovědět otázky: Odkud se vzali? Kde všude u nás žili? Jak se stravovali? Čím se živili? Jak bydleli? Součástí expozice jsou pracovní listy a samostatná část, kdy jsou žáci rozděleni do badatelských skupin a zjišťují informace, které si na závěr zodpovíme. Následuje část turistická, kdy se po keltské stezce vydáme krajinou a prohlédneme si keltské opidum a vyhlídku. Celá délka naučné stezky je 9, 5 km, ale je možné ji zkrátit. Na konci cesty na nás počká autobus. 

  • Odjezd od školy:               8:00
  • Návrat:                      cca 16:00
  • Cena:                         390 Kč/žák/student     
  • Pedagogové:             4 pedagogové ZDARMA
  • Pracovní listy:           ANO 
  • Vhodné pro:              MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázia, VOŠ a VŠ, skupiny pedagogů, jiné kolektivy
  • Doplnění učiva ZŠ:     Vlastivěda, Dějepis 
  • Objednávku vyplňte online zde