5013 Sídla vládních institucí

Prohlídka s průvodcem zahrnuje dvouhodinovou prohlídku Malé Strany a Hradčan. Malá Strana je jakousi „vládní čtvrtí“ Prahy – nachází se zde sídlo Senátu ČR, Poslanecké sněmovny ČR, mnohá ministerstva a velvyslanectví. Na to, co se kolem děje dohlíží z vyvýšeného místa Pražský hrad. Seznamte se s námi s fungováním našeho státu prohlídkou Pražského hradu s návštěvou Staré sněmovny, kde zasedaly zemské sněmy do roku 1861. Dále si prohlédnete s naším průvodcem: všechna tři nádvoří Pražského hradu, na Malé Straně pak Valdštejnskou zahradu s umělými jeskyněmi, jezírkem s rybami. Dozvíte se zde o historii Valdštejnského paláce a životě Albrechta z Valdštejna. K prohlídce jsme pro Vás zajistili pracovní listy. Prohlídka bude ukončena na Malostranském náměstí. Zájemcům rádi zprostředkujeme exkurzi do Poslanecké sněmovny nebo Senátu ČR, která je poskytována oběma institucemi zdarma.

  • Délka programu:       120 min.     
  • Cena:                          70 Kč/žák
  • Pedagogové:             doprovod (pedagogové) zdarma
  • Pracovní listy:            součástí programu
  • MHD:                         NE
  • Vhodné pro:              ZŠ, SŠ, VOŠ 
  • Doplnění učiva:          Prvouka, Vlastivěda, Dějepis 7. ročník - Místo, kde žijeme (Obec a město, státní symboly, Sousední státy ČR, Státní symboly, Významné osobnosti ČR), Dějepis (Albrecht z Valdštejna, Stavy, zemský sněm…)
  • Objednávku vyplňte online zde