2605 Ingolstadt a automobilka AUDI za 1 090 Kč, 1 den

Kód zájezdu: 2605

jednodenní, BUS

 

Po příjezdu do automobilky AUDI Forum Ingolstadt exkurze do výroby cca na 2 hod., možnost odpočinku v zeleném parku, návštěva muzea AUDI, v případě časových možností prohlídka města INGOLSTADT nebo v případě časových možností zastávka ve městě Regensburg (Řezno) – bavorské město na Dunaji s nejstarším mostem na sever od Alp (Steinerne Brücke) z roku 1146, dóm St. Peter (gotická katedrála). Program zájezdu upravíme na přání. Výklad v automobilce je zajištěn v němčině nebo angličtině. Čeština dostupná pouze výjimečně.

 

Cena: 1 090 Kč

Termín: dle přání školy a dostupných termínů

Cena platí pro odjezdová místa: Praha (cenu z dalších míst sdělíme na vyžádání, určuje se dle kilometrické vzdálenosti)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- komplexní pojištění od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků)

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné cca 5 EUR

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.