11/2016 prohlídka Pražského hradu

Dobrý den, ještě zpětně jsem chtěla poděkovat za program - Prohlídka Pražského hradu, kterou jsme s  dětmi absolvovaly 3.11.2016. Žáci z naší školy byli velice spokojení, dozvěděli se hodně zajímavých informací. Velké poděkování patří paní průvodkyni  Martině Žižkové. Byla velice příjemná, děti velmi zaujala svými znalostmi a svým výkladem.
                                                                                S pozdravem Martina Bláhová, Ilona Hurdálková  a žáci 5. ročníků ze ZŠ TGM Náchod