11/2015 Zájezd "Londýn s výukou angličtiny a Canterbury"

    MŠMT ČR vyhlásilo na jaře 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na zahraniční studijní pobyt pro studenty všech mimopražských škol. Gymnázium v Trhových Svinech využilo této příležitosti a umožnilo 20 studentům kvinty až oktávy vycestovat zdarma na týdenní jazykový pobyt v Londýně. Dopravu, ubytování a služby průvodce pro nás zajišťovala CK Výuka jinak.

    Odjížděli jsme 8. 11. 2015 do severofrancouzského Calais. To bylo sice v těch dnech zmítáno nepokoji imigrantů, ale vyplouval odtud náš trajekt do Anglie. Tam jsme přistáli bez problémů v časných ranních hodinách 9. listopadu a zamířili jsme rovnou do Canterbury. V tomto pozoruhodném městě na nás již čekala milá paní průvodkyně, jež nás provedla historickým centrem. Následovala návštěva slavné canterburské katedrály a Muzea Canterburských povídek. Večer jsme se přesunuli do 100 km vzdáleného  Londýna a ubytovali se v hostitelských rodinách.

    Od úterý 10. 11. do čtvrtka 12. 11. 2015 jsme absolvovali dopolední výuku angličtiny. Každý den jsme hráli hry, soutěžili, řešili interaktivní cvičení, pracovali jsme i s denním tiskem, ze kterého jsme museli zdramatizovat alespoň jeden novinový článek. Veškeré činnosti spočívaly v aktivní konverzaci s rodilým mluvčím. Všem se tento způsob výuky velmi líbil, a proto jsme už některé soutěže a vyučovací metody vyzkoušeli i po návratu do školy v Trhových Svinech.

    Denně jsme odjížděli autobusem do centra Londýna a tam jsme postupně navštívili nejznámější pamětihodnosti, muzea a galerie.  Pro někoho bylo největším zážitkem přírodovědné muzeum, pro jiného Churchillův válečný kabinet nebo procházka po skleněné podlaze lávky na Tower Bridge.  Shakespearovo divadlo nebo stadion FC Chelsea jsme si užili stejně jako procházku po St. James parku, kolem nultého poledníku v Greenwichi a po Westminstru. Náš pobyt završila večerní plavba lodí po Temži.

    Studenti GTS byli ubytováni v okrajové čtvrti Londýna v rodinách, které se postaraly i o pravidelnou stravu. Všichni naši „domácí“ byli velmi přátelští a pohostinní, my jsme na oplátku byli zdvořilí, zvídaví a perfektně jsme se dorozuměli anglicky.  Na obou stranách vládla spokojenost a dobrá nálada.

   Letošní studijní pobyt žáků Gymnázia T.Sviny ve Velké Británii rozhodně patřil mezi ty hodně podařené.

 

      Studenti GTS,  Mgr. M. Poláková

 

        Gymnázium Trhové Sviny