11/2015 "Stížnost" na zájezd do Oxfordu (Trivis Jihlava)

A protože nemíváme pouze pochvaly, ale chodí nám také stížnosti, jednu zde zveřejňujeme: 

 

Vážená paní Sičáková,

 

rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat Vám a Vaší kanceláři za uspořádání jazykového pobytu pro naši školu do anglického Oxfordu. Jelikož ale pobyt nebyl bezchybný, rádi bychom Vám sdělili několik zásadních připomínek k cestě a programu, tzv. desatero:

1.      Průvodkyně po cestě tam nezajistila bezpečnou přepravu. Byli jsme vzati na nějakou loď, která se houpala, a někteří žáci to napětí v sobě neudrželi.

2.      Průvodkyně s jinými osobami mluvila cizím jazykem, kterému jsme nerozuměli.

3.      CK by měla opravdu dobře dbát na výběr průvodců a především sledovat pravidelné lékařské prohlídky. Naše průvodkyně zcela jistě trpí paranoou a nejspíše i Alzheimerem, což potvrzuje incident z plavby lodí na Temži, kdy si někam odložila batoh a následně nevěděla kam. Nařkla z krádeže nejen studenty, ale i pedagogy. Naštěstí jsme batoh brzy našli a celá situace se uklidnila.

4.      Navíc průvodkyně nedbala na potřeby pedagogů. V době volna nás 2x vzala do kavárny a restaurace a my jí museli pomoci vypít nakoupené kávy nebo piva, jelikož v jejím megalomanství nebyla schopna to vše zvládnout zkonzumovat sama.

5.      Dobrosrdečnost Vaší CK by měla mít určité parametry. Velice sice oceňujeme, že jste nám při cestě tam chtěli ukázat například horu Říp nebo ústeckou chemičku, zároveň nechápeme, proč jsme nabrali v Litoměřicích 11 stopařů, celý týden je vozili sebou a ještě navíc znova vysadili v Litoměřicích, čímž jsme opět byli vzati na nevyžádanou prohlídku chemičky a hory Říp a cesta se protáhla o 10 minut.

6.      Ačkoliv byl dostatečně dopředu znám termín návštěvy Stonehenge, Vaše CK nezajistila pěkné počasí. Uragán s přívalovým deštěm nás překvapil a my jsme promokli. Jediné velké štěstí je pro Vás fakt, že nikdo z nás nedostal rýmičku ani kašílek. V opačném případě bychom to museli řešit právní cestou jako „újmu na zdraví“.

7.      Na místě nebylo dostatečně dobře zajištěno předávání studentů do rodin. V některých případech jsme museli na předání čekat a jednou dokonce i celých 5 minut a 24 vteřin.

8.      CK nezajistila dostatečně vyzkoušeného dopravce. Řidiči si pletli strany a často jezdili po opačné straně silnice, než je u nás zvykem.

9.      Občerstvení v autobuse bylo pro učitele za ceny, jaké „svět neviděl“.

10.  Při cestě zpět jsme neočekávaně skončili na ¾ hodiny v jakémsi tunelu, který působil velmi stísněně a mnohým účastníkům zájezdu se blížil pocit klaustrofobie.

Věříme, že naše postřehy Vám pomohou ještě vylepšit služby, které nabízíte a těšíme se na další možnou spolupráci.

 

S přáním pěkných dní

 

kolektiv pedagogů TRIVIS JIHLAVA