11/2011 ZŠ Plumlov, Prohlídka Pražského hradu s interiéry

Dobrý večer pí Sičáková, chtěla bych poděkovat Vaší CK za vstřícnost a příjemné jednání při
sjednávání náplně školního výletu. Poděkování patří i skvělé paní
průvodkyni Veronice Votočkové, která se nám ochotně věnovala a
provázela nás Pražským hradem zajímavým a poutavým vyprávěním.
Jana Zapletalová a děti 4. třídy ZŠ Plumlov