10/2015 Zájezd "Jižní Anglie - Worthing"

Vážená paní Sičáková,

děkuji touto cestou za profesionální přístup vaší agentury při přípravě i samotném zajištění zahraničního pobytu žáků naší školy v jižní Anglii, který proběhl minulý týden ve Worthingu. Děti přijely nadšené a plné zážitků.

Velký dík patří průvodkyni Petře Teichmanové za ochotu a bezproblémový průběh zájezdu, stejně tak díky řidičům - pánům Liborovi a Vladimírovi za bezpečnou jízdu.

 

Přeji mnoho úspěchů ve vašich dalších aktivitách.

 

S pozdravem,

Anežka Nová, ZŠ Sušice Lerchova