10/2011 ZŠ Velký Ořechov, Seznámení s Prahou a Pražský hrad interiéry

Vážená paní Sičáková, mockrát děkujeme za zprostředkování výletu do Prahy. Pro mnohé z našich žáků to byla první návštěva našeho hlavního města. Velké díky patří i paní průvodkyni Ing.Evě Michlíkové, která byla velmi příjemnou společnicí v průběhu celého dne. Její výklad o nádherných památkách Prahy byl zajímavý jak pro žáky, tak i pro učitele, byl velmi srozumitelný a přizpůsobený věku dětí. Všem se nám v Praze líbilo a dovezli jsme si nezapomenutelné zážitky. Do budoucna bychom rádi využili vašich dalších nabídek a doprovodu paní Michlíkové. S pozdravem Barbora Navrátilová ZŠ Velký Ořechov