010 - Oxford/Stratford upon Avon s výukou aj a výlety (Stratf.u.Avon, Stonehenge, Salisbury, Warwick Castle + Dungeon, Londýn) od 10 990 Kč, 7 dnů/4 noci, 9 lekcí, host. rod., plná penze, bus/trajekt, 15.-21.3.20,19.-25.4.20,29.4.-5.5.20,10.-16.5. a další

7 dnů/4 noci/bus/plná penze/9 lekcí aj

                     

1. den – odjezd od školy (přesný čas bude uveden v pokynech na cestu). Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais. 

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a přejezd do Oxfordu. Celodenní pobyt v OXFORDU (nejstarší univerzita na území Velké Británie), prohlídka památek s anglickým průvodcem v angličtině - návštěva Christ Church College, která se stala předlohou pro natáčení Harryho Pottera, Bodlain Library, Sheldonian theatre, další univerzitní koleje. Odpočinek, volno na nákupy. Odpoledne plavba na lodičkách. Možnost návštěvy Ashmolean Museum – sbírky umění a archeologie. Ve večerních hodinách ubytování v rodinách.

3. den – dopoledne výuka angličtiny 9 – 12 hod. Odpoledne návštěva rodiště W. Shakespeara STRATFORD UPON AVON (návštěva rodného domu W. Shakespeara a kostela Holy Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben, volno na nákupy).  Ubytování v rodinách.

4. den – dopoledne výuka angličtiny 9 – 12 hod. Odpoledne návštěva prehistorické památky STONEHENGE (megalitické kameny umístěné na salisburské pláni v překrásné anglické krajině). Návštěva městečka SALISBURY (prohlídka středověké katedrály s listinou z roku 1215 Magna Charta Libertatum), volno na nákupy (k dispozici například POUNDLAND – obchod vše za libru). Návrat do rodin.

5. den – dopoledne výuka angličtiny 9 – 12 hod. Odpoledne návštěva středověkého hradu WARWICK, nově obohacený o prohlídku Warwick Dungeon (interaktivním způsobem mapuje historii a věznění na hradě, s anglickým výkladem, na způsob London Dungeon – muzeum hrůzy). V případě časových možností volno na nákupy ve městečku Warwick. Návrat do rodin.

6. den – celodenní pobyt v LONDÝNĚ: příjezd do LONDÝNA na Greenwich – možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje plavba lodí (studenti tak vidí důležité památky Londýna, u kterých se staví a mohou si je tak vyfotografovat) kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Pauls´Cathedral, The Globe až do Westminsteru. Odpoledne pěší prohlídka Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square, Buckinghamský palác.  Ve večerních hodinách odjezd z Londýna.

7. den – návrat ke škole.

 

 Cena: 10 990 Kč                  

 Termín: 

15.-21.3.20 (neděle-pátek) OBSAZENO

19.-25.4.20 (neděle-pátek

29.4.-5.5.20 (středa-úterý) OBSAZENO

10.-16.5.20 (neděle-pátek)

6.-12.6.20 (neděle-pátek)


Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň v Německu

- 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí a pitným režimem v Oxfordu a okolí (oběd formou balíčku), max. 2 – 4 studenti v rodině

- 9 x 45 min. lekce angličtiny s rodilým mluvčím (3 – 4 skupinky max. po 15/17 studentech), závěrečný certifikát o absolvování kurzu angličtiny vč. kurzovného a všech poplatků, lektoři jsou rodilí mluvčí s certifikátem CELTA/TEFL – oprávnění pro výuku angličtiny pro cizince

- přepravu přes kanál La Manche

- služby průvodce CK

- informační materiály

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné – vybírá průvodce v autobuse, děti do 15 let 65 GBP, studenti od 16 let 70 GBP

*Oxford Christ Church College 8/8 GBP *Oxford plavba na lodičkách 7/7 GBP *Oxford prohlídka s průvodcem v angličtině 5/5 GBP * Stonehenge 8/10 GBP *Stratford upon Avon Shakespearův rodný dům 8/8 GBP *kostel Holy Trinity Church ve Stratfordu 2/2 GBP *Warwick Castle 17/17 GBP *loď po Temži 7/13 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Ubytování v hostitelských rodinách:

Studenti jsou ubytovaní v britských rodinách po 2 – 4 studentech v Oxfordu. V rodinách je zajištěna plná penze (ráno snídaně, balíček – oběd, večeře v rodině). V každé oblasti máme tzv. meeting point, místo srazu s hostitelskými rodinami, kde se každý večer kolem 19:00 – 20:00 hod. studenti setkají se svojí hostitelskou rodinou, kterou následují do jejich domova na večeři a přespání. Ráno, kolem 8:00 hod., rodiny doprovodí studenty na „meeting point“, kde se sejde celá skupina studentů s pedagogy a průvodcem CK. Ubytování v hostitelských rodinách ve Velké Británii je oblíbeným způsobem ubytování pro mladé a studenty z celého světa.

 

Přeprava přes kanál La Manche:

Cestovní kancelář nejraději do programu zařazuje přepravu přes kanál La Manche tzv. kombinací, tj. oběma způsoby přepravy, na cestu do Británie trajektem (1,5 hod.), kdy děti po připlutí do Anglie vidí bílé útesy, které jsou typické pro Británii a po cestě zpět si vyzkoušejí jízdu Eurotunelem (35 min.), cesta je rychlejší, pohodlnější, děti mohou zůstat v autobuse, což ocení dozor, odpadne tak noční hlídání na trajektu, kde zpravidla cestuje mnoho školních skupin. Na přání zajistíme v případě dostupnosti oba směry jedním způsobem přepravy.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky, tj. i pedagogy:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.