009 - Jižní Anglie s výukou (Londýn, Windsor, Portsmouth, muzeum RAF, útesy Seven Sisters) od 10 990 Kč, 7 dnů/4 nocí, 9 lekcí, hostitelské rodiny, plná penze, bus/trajekt, 24.-30.5.20

7 dnů/4 nocí/bus/plná penze/9 lekcí aj

 

1. den – odjezd od školy kolem poledne. Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais.

 

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a příjezd do BRIGHTONU, prohlídka Royal Pavilion (prohlídka s audio-průvodcem v angličtině), The Lanes a Brighton Pier. Návštěva Sea Life Centre – podmořské akvárium s podmořskými živočichy. Odpočinek na pláži, osobní volno, možnost nákupů například v OD Primark aj. Odpoledne výlet na nedaleké útesy SEVEN SISTERS – bílé křídové útesy – možnost fotografování, odpočinku na pláži, procházka po útesech (zajištěn je místní anglický autobus/naši řidiči čerpají pauzu). Večer ubytování v hostitelských rodinách. 

 

3. den - dopoledne výuka angličtiny 9 – 12 hod. Odpoledne výlet do PORTSMOUTH (prohlídka lodi HMS Victory Horatia Nelsona, návštěva Námořního muzea, které interaktivním způsobem mapuje bitvu u Trafalgar, a plavba vojenským přístavem Britského královského námořnictva). Možnost nákupů. Ubytování v rodinách.

 

4. den – dopoledne výuka angličtiny 9 – 12 hod. Odpoledne výlet do WINDSORU: letní rezidence a domov britské královny Alžběty II. (Elizabeth II.), na místě je zajištěna prohlídka exteriérů a města v angličtině s místní průvodkyní, která ve Windsoru žije. Dozvíte se: Jak je to s vlajkou, která vlaje na hradě Windsor? Která okna patří královně a kde má královna stáje pro své poníky? Kam jezdí na projížďku? Kde má své sídlo Elton John? Kteří králové jsou pohřbeni na hradě Windsor? Kde William Shakespeare napsal Veselé paničky windsorské? Po prohlídce volno a rozchod na nákupy nebo možnost procházky do Etonu (pěšky cca 15 min.), středověká chlapecká škola, kde studenti nosí frak a cylindr jako z Harryho Pottera, studovali zde královští synové a další významné osobnosti.   Ubytování v rodinách.

 

5. den - dopoledne výuka angličtiny 9 – 12 hod. Odpoledne návštěva bývalé letecké základny RAF TANGMERE, základny Royal Air Force, která sehrála důležitou roli v tzn. Bitvě o Británii. Prohlídka muzea mapující bitvu, RAF a prohlídka bojových letounů. Ubytování v rodinách. Odpolední program lze změnit například na Hastings, Chichester skanzen, Hever Castle, Arundel Castle…

 

6. den – celodenní LONDÝN, příjezd na Greenwich – možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje plavba lodí (studenti tak vidí důležité památky Londýna, u kterých se staví a mohou si je tak vyfotografovat) kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Pauls´Cathedral, The Globe až do Westminsteru. Odpoledne pěší prohlídka Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square, Buckinghamský palác.  Ve večerních hodinách odjezd z Londýna.

 

7. den – příjezd do ČR.

                         

                         

Cena: 10 990 Kč  

Termíny: 

3.-9.5.20 (neděle-sobota) OBSAZENO

24.5.-30.5.20 (neděle-sobota) OBSAZENO

Cena: 11 990 Kč (8 dnů/5 nocí/16 lekcí) - termín na přání           

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň Německo

- 4 x ubytování v hostitelských rodinách (oběd formou balíčku)

- 9 x 45 min. lekce angličtiny s rodilým mluvčím (3 skupinky max. po 15/17 studentech), závěrečný certifikát o absolvování kurzu angličtiny vč. kurzovného a všech poplatků, lektoři jsou rodilí mluvčí s certifikátem CELTA/TEFL – oprávnění pro výuku angličtiny pro cizince

- přepravu přes kanál La Manche

- služby průvodce CK

- informační materiály

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné – vybírá průvodce v autobuse, děti do 15 let 60 GBP, studenti od 16 let 65 GBP

* plavba lodí po Temži 8/13 GBP *Portsmouth (HMS Victory, plavba lodí a Námořní muzeum část Trafalgar Experience) 16/16 GBP *Royal Pavilion 9/9 GBP * Sea Life Centre 8/8 GBP* RAF TANGMERE 5/5 GBP* prohlídka v Angličtině ve Windsoru (MĚSTO) 6/6 GBP * výlet autobusem na útesy Seven Sisters 8/8 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Místní anglický průvodce:

Aby si děti vyzkoušely porozumění angličtiny, do programu jsme zařadili prohlídku města Windsor s místním anglickým průvodcem, který popovídá dětem zábavnou a pro děti srozumitelnou formou o městě Windsor v angličtině.

 

Ubytování v hostitelských rodinách:

Studenti jsou ubytovaní v britských rodinách po 2 – 4 studentech v rámci přímořského letoviska BRIGHTON a okolí. Rodiny jsou prověřené a bezpečné, procházejí policejní prověrkou, pravidelnými kontrolami. Mnohé naše rodiny ubytovávají studenty i 20 let. V rodinách je zajištěna plná penze (ráno snídaně, balíček – oběd, večeře v rodině). V každé oblasti máme tzv. meeting point, místo srazu s hostitelskými rodinami, kde se každý večer v 19:00 hod. studenti setkají se svojí hostitelskou rodinou, kterou následují do jejich domova na večeři a přespání. Ráno, kolem 8:00 hod., rodiny doprovodí studenty na „meeting point“, kde se sejde celá skupina studentů s pedagogy a průvodcem CK. Ubytování v hostitelských rodinách ve Velké Británii je oblíbeným způsobem ubytování pro mladé a studenty z celého světa.

 

Přeprava přes kanál La Manche:

Cestovní kancelář nejraději do programu zařazuje přepravu přes kanál La Manche tzv. kombinací, tj. oběma způsoby přepravy, na cestu do Británie trajektem (1,5 hod.), kdy děti po připlutí do Anglie vidí bílé útesy, které jsou typické pro Británii a po cestě zpět si vyzkoušejí jízdu Eurotunelem (35 min.), cesta je rychlejší, pohodlnější, děti mohou zůstat v autobuse, což ocení dozor, odpadne tak noční hlídání na trajektu, kde zpravidla cestuje mnoho školních skupin. Na přání zajistíme v případě dostupnosti oba směry jedním způsobem přepravy.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd, a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.