008 - Jižní Anglie s výukou (Londýn, Brighton, Portsmouth, Windsor a Eton) od 9 390 Kč, 6 dnů/3 noci, 9 lekcí, hostitelské rodiny, plná penze, bus/trajekt, 26.4.-1.5.20,3.-8.5.20,24.-29.5.20,7.-12.6.20

6 dnů/3 noci/bus/plná penze/9 lekcí aj

 

1. den – odjezd od školy. Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais.

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a příjezd do LONDÝNA na Greenwich – možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje plavba lodí kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Pauls´Cathedral, The Globe až do Westminsteru. Odpoledne pěší prohlídka Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square, Leicester Square, Buckinghamský palác. Odjezd z Londýna na ubytování do Brightonu.

3. den - dopoledne výuka angličtiny od 9 - 12 hod. Odpoledne výlet do PORTSMOUTH – největší a hlavní vojenský přístav Britské námořní flotily (prohlídka lodi HMS Victory Horatia Nelsona, návštěva Námořního muzea, které interaktivním způsobem mapuje bitvu u Trafalgar, a plavba vojenským přístavem Britského královského námořnictva). Možnost nákupů. Ubytování v rodinách.

4. den – dopoledne výuka angličtiny od 9 – 12 hod. Odpoledne výlet do královského města WINDSOR: letní rezidence a domov britské královny Alžběty II. (Elizabeth II.), na místě je zajištěna prohlídka exteriérů a města v angličtině s místní průvodkyní, která ve Windsoru žije. Dozvíte se: Jak je to s vlajkou, která vlaje na hradě Windsor? Která okna patří královně a kde má královna stáje pro své poníky? Kam jezdí na projížďku? Kde má své sídlo Elton John? Kteří králové jsou pohřbeni na hradě Windsor? Kde William Shakespeare napsal Veselé paničky windsorské? Po prohlídce volno a rozchod na nákupy nebo možnost procházky do Etonu (pěšky cca 15 min.), středověká chlapecká škola, kde studenti nosí frak a cylindr jako z Harryho Pottera, studovali zde královští synové a další významné osobnosti.  Ubytování v rodinách.

5. den – dopoledne výuka angličtiny od 9 – 12 hod. Odpoledne prohlídka BRIGHTONU (návštěva Sea Life Centre –nejstarší muzeum podmořského světa ve Velké Británii, popřípadě Royal Pavilion – palác krále Jiřího IV. v orientálním stylu), možnost nákupů.   Odjezd do ČR.

6. den - návrat do ČR.  

                   

Cena: 9 390 Kč                                              

Termín:

26.4.-1.5.20 (neděle-pátek) OBSAZENO

3.-8.5.20 (neděle-pátek) OBSAZENO

24.-29.5.20 (neděle-pátek) OBSAZENO

7.-12.6.20 (neděle-pátek) 

 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole a zpět, parkovné, daň v Německu

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- 9 x 45 min. lekce angličtiny s rodilým mluvčím (3 skupinky max. po 15-17 studentech), závěrečný certifikát o absolvování kurzu angličtiny vč. kurzovného a všech poplatků, lektoři jsou rodilí mluvčí s certifikátem CELTA/TEFL – oprávnění pro výuku angličtiny pro cizince

- přepravu přes kanál La Manche

- služby průvodce CK

- informační materiály

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné, vybírá průvodce v autobuse, děti do 15 let. vč. 45 GBP, studenti od 16 let 50 GBP: *jízdné v Londýně vč. lodi  8/13 GBP *Portsmouth (muzeum, plavba lodí a HMS Victory – jednotná vstupenka na celé odpoledne) 15/15 GBP *prohlídka města Windsor s anglickým průvodcem 5/5 GBP  *Sea Life Centre – podmořský svět 8/8 GBP *Royal Pavilion 9/9 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Ubytování v hostitelských rodinách:

Studenti jsou ubytovaní v britských rodinách po 2 – 4 studentech v rámci přímořského letoviska BRIGHTON a okolí. Rodiny jsou prověřené a bezpečné, procházejí policejní prověrkou, pravidelnými kontrolami. Mnohé naše rodiny ubytovávají studenty i 20 let. V rodinách je zajištěna plná penze (ráno snídaně, balíček – oběd, večeře v rodině). V každé oblasti máme tzv. meeting point, místo srazu s hostitelskými rodinami, kde se každý večer v 19:00 hod. studenti setkají se svojí hostitelskou rodinou, kterou následují do jejich domova na večeři a přespání. Ráno, kolem 8:00 hod., rodiny doprovodí studenty na „meeting point“, kde se sejde celá skupina studentů s pedagogy a průvodcem CK. Ubytování v hostitelských rodinách ve Velké Británii je oblíbeným způsobem ubytování pro mladé a studenty z celého světa.

 

Přeprava přes kanál La Manche:

Cestovní kancelář nejraději do programu zařazuje přepravu přes kanál La Manche tzv. kombinací, tj. oběma způsoby přepravy, na cestu do Británie trajektem (1,5 hod.), kdy děti po připlutí do Anglie vidí bílé útesy, které jsou typické pro Británii a po cestě zpět si vyzkoušejí jízdu Eurotunelem (35 min.), cesta je rychlejší, pohodlnější, děti mohou zůstat v autobuse, což ocení dozor, odpadne tak noční hlídání na trajektu, kde zpravidla cestuje mnoho školních skupin. Na přání zajistíme v případě dostupnosti oba směry jedním způsobem přepravy.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.