007 - Za Lochneskou do Skotska pohodlným trajektem s kajutou!!! Amsterdam!!! od 11 690 Kč (8 dnů/6 nocí), plná penze/snídaně, bus/trajekt,17.-24.5.20,30.5.-6.6.20,15.-22.6.20

8 dnů/6 nocí, 2 x lůžko ve čtyřlůžkové

kajutě na trajektu, 3x hostitelské rodiny s plnou penzí,

1 x hostel/hotel se snídaní, BUS

 

1. den – Ve večerních hodinách odjezd z Prahy (cca 22:30 hod.) přejezd přes

noc do Amsterdamu.

 

2. den – pobyt v AMSTERDAMU (cca 4 hodiny od 10:00 – 14:00) – města cyklistů, milovníků umění a bohémských vyznavačů svobodného způsobu života, města kanálů, grachtů i zajímavých historických budov. Honosná budova nádraží, náměstí Dam a Nieuwmarkt s trhy a městskou branou De Waag, plovoucí květinový trh, budova burzy, královský palác a další. Kolem 16:30 hod. nalodění se na trajekt. Děti mají k dispozici čtyřlůžkové kajuty, k dispozici je i WC a sprcha v každé kajutě. Noční přeplutí, cca 16 hodinové, Amsterdam - Newcastle. Ležíme v posteli a cestujeme.

 

3. den - Připlutí do New Castle upon Tyne. Přejezd do Skotska. Cestou zastávka u HADRIÁNOVA VALU, který byl severní hranicí Římské říše, a původní římské pevnosti CHESTER FORD. Zastávka u romantických ruin

augustiniánského opatství JEDBURGH, prohlídka městečka. Návštěva opatství DRYBURGH ABBEY, miloval jej spisovatel Walter Scott, který je zde pohřben. Ubytování nedaleko Edinburghu v hostitelských rodinách. Večeře.

 

4. den - Snídaně. Balíček. Odjezd do jezerní oblasti. Návštěva SCONE PALACE – jedno z nejposvátnějších

míst ve Skotsku, od 9. století zde byli korunování skotští králové. Prohlídka přilehlých zahrad a BLUDIŠTĚ Z ŽIVÉHO PLOTU. Návštěva výrobny Whiskey – v případě zájmu školy. Návštěva malého městečka na řece Tay – DUNKELDU se zříceninou nejstarší katedrály a historickým středem sbíhajících se ulic „do písmene Y“. Ubytování v Inverness – v příjemném studentském hostelu.

 

5. den - Snídaně. Bez balíčku. Výlet k jezeru LOCH NESS a zřícenině hradu URQUHART CASTLE – zde budeme čekat na vynoření Lochneské příšery, případně se vyfotografujeme s její napodobeninou. Neopakovatelné pohledy na nejvyšší horu Spojeného království BEN NEVIS (1344 m), průjezd přes FORT WILLIAM do GLEN COE (výhledy na divokou skotskou přírodu, „Údolí slz“ - místo tragédie – vyvraždění klanu MacDonaldů, průjezd kolem lyžařského areálu GLENCOE SKI CENTRE). Zastávka u LOCH LOMOND – největší jezero ve Skotsku. Přejezd na ubytování v hostitelských rodinách. Večeře.

 

6. den - Snídaně. Balíček. Návštěva jedinečné gotické ROSSLYNSKÉ KAPLE, právě zde se odehrává děj a natáčela část filmu Šifra Mistra Leonarda. Prohlídka EDINBURGHU - návštěva na čedičové skále vystavěného hradu, kde jsou vystavovány skotské korunovační klenoty a originál korunovačního kamene, kaple sv.

Margarety z 12. století či skotský národní válečný památník. Vycházka královskou mílí – starým městem –

kupř. Gladstone Land (typická „výšková“ budova ze 17. století, katedrála High Kirk of St. Giles s nádhernou

bodlákovou kaplí, dům Johna Knoxe, Canongate Toolbooth – bývalý soud a vězení, moderní budova parlamentu od architekta Normana Fostera, královský palác Holyrood a jiné. Odpoledne nová část města – památník Waltera Scotta, Princess Street, Princess Street Garden s krásnými výhledy na hrad; georgiánská architektura, výstup na Calton Hill s výhledem na celé historické centrum a záliv Firth of Forth. Nocleh v hostitelských rodinách. Večeře.

 

7. den – odjezd do přístavu v New Castle upon Tyne, krátká zastávka u opatství Melrose Abbey v oblasti skotských hranic. Monumentální zřícenina opatství Melrose Abbey  patří k nejkrásnějším zříceninám katedrály v Evropě. Stavba opatství byla započata na přání krále Davida I. v roce 1136 cisterciáckými mnichy. V 17:00 hodiny vyplutí do Amsterdamu (každý má k dispozici lůžko ve čtyřlůžkové kajutě se sprchou a WC na kajutě).

 

8. den – příjezd do AMSTERDAMU v ranních hodinách a denní přejezd zpět do ČR. Příjezd ke škole ve večerních/nočních hodinách.

 

Cena: 11 690 Kč

 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.

 

Termín: 

17.-24.5.20 (neděle-neděle) VOLNO 45 - 47 MÍST + 5 pedagogů ZDARMA

30.5.-6.6.20 (sobota-sobota) OBSAZENO

15.-22.6.20 (pondělí-pondělí) OBSAZENO

 

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň v Německu

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) ve Skotsku

- 1 x ubytování v hostelu/hotelu s kontinentální snídaní ve Skotsku (vícelůžkové pokoje)

- 2 x kajuta - trajekt z Amsterdamu do Newcastelu a zpět (přeplutí cca 16 hod., lůžko ve 4 lůžkové kajutě se soc. zařízením)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů ve Skotku cca 55GBP děti do 15 let vč., od 16 let cca 70 GBP: Chester Roman Fort 4£/6£ * Dryburgh Abbey 5£/6£* Edinburgh Castle 14£/17£ * Scone Palace 8£/11£ *Urquhart Castle 6£/9£ *Melrose Abbey 5£/6£ *Rosslyn Chapel 5£/7£ *Blair Atholl Distillery 8£/8£

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.

 

Stravování:

Strava je zajištěna v hostitelských rodinách s plnou penzí, tj. snídaně, oběd (formou balíčku) a večeře. V programu je

zajištěna 1 x noc v hostelu/hotelu ve Skotsku se snídaní. Děti si budou moci jídlo dokoupit během dne. Průvodce je

upozorní. Menu v Mc Donald´s stojí cca 3,5 – 7 liber, fish and chips cca 6 – 7 liber, atp. Ubytování na trajektu je bez stravy. Jídlo je možné dokoupit v Amsterdamu při cestě do Skotska nebo ve Skotsku před cestou zpět.