004 - Hrabství Oxford (Londýn, Warwick Castle + Warwick Dungeon, Stratford upon Avon, Stonehenge, Avebury, Salisbury) od 8 990 Kč, 7 dnů/4 noci, hostitelské rodiny, plná penze, bus, 15.-21.3.20,19.-25.4.20,29.4.-5.5.20,10.-16.5.20,6.-12.6.20

7 dnů/4 noci/bus/plná penze                  

1. den – odjezd od školy kolem 10:00 hod (přesný čas bude uveden v pokynech na cestu). Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais. 

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a příjezd do LONDÝNA. Prohlídku započneme pěší prohlídkou s průvodcem čtvrtí WestminsterHouses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, White Hall s Downing Street, Trafalgar Square, Leicester Square, Soho, The MallBuckinghamský palácSt. James´s Park. Odpoledne návštěva stadionu Chelsea (prohlídka s anglicky hovořícím průvodcem). Před odjezdem na ubytování možnost nákupů na Oxford Street. Ubytování v hostitelských rodinách, večeře a nocleh. 

3. den – Dopoledne návštěva středověkého hradu WARWICK, nově obohacený o prohlídku Warwick Dungeon (interaktivním způsobem mapuje historii a věznění na hradě, s anglickým výkladem, na způsob London Dungeon – muzeum hrůzy). Odpoledne výlet po stopách W. Shakespeara a jeho rodiny: Návštěva rodiště W. Shakespeara STRATFORD UPON AVON (návštěva rodného domu W. Shakespeara a kostela Holy Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben, volno na nákupy). Ubytování v rodinách.

4. dencelodenní výlet: po snídani návštěva prehistorických památek STONEHENGE a AVEBURY (megalitické kameny umístěné na salisburské pláni v překrásné anglické krajině). Přejezd anglickým venkovem, pro který jsou typické stavby s doškovými střechami, průjezd malebnou obcí Marlborough. Odpoledne návštěva městečka SALISBURY (prohlídka středověké katedrály s listinou z roku 1215 Magna Charta Libertatum), volno na nákupy (k dispozici například POUNDLAND – obchod vše za libru). Návrat do rodin.

5. den – dopoledne výlet do královského města WINDSOR: letní rezidence a domov britské královny Alžběty II. (Elizabeth II.), na místě je zajištěna prohlídka exteriérů a města v angličtině s místní průvodkyní, která ve Windsoru žije. Dozvíte se: Jak je to s vlajkou, která vlaje na hradě Windsor? Která okna patří královně a kde má královna stáje pro své poníky? Kam jezdí na projížďku? Kde má své sídlo Elton John? Kteří králové jsou pohřbeni na hradě Windsor? Kde William Shakespeare napsal Veselé paničky windsorské? Po prohlídce volno a rozchod na nákupy nebo možnost procházky do Etonu (pěšky cca 15 min.), středověká chlapecká škola, kde studenti nosí frak a cylindr jako z Harryho Pottera, studovali zde královští synové a další významné osobnosti.  Odpoledne: návštěva OXFORDU:  nejstarší univerzita na území Velké Británie: prohlídka památek a návštěva Christ Church College, která se stala předlohou pro natáčení Harryho Pottera, Bodlain Library, Sheldonian theatre, další univerzitní koleje. Rozchod na nákupy, například v OD Primark. Ubytování v rodinách.

6. den – celodenní pobyt v LONDÝNĚ.  Po zaparkování autobusu na Greenwich přesun lodí k St. Paul´s Cathedral. Následuje pěší prohlídka s průvodcem: Millenium Bridge, Shakespearovo divadlo The Globe, galerie moderního umění Tate Modern, Golden Hind - loď sira Francisca Drakea; křižník z 2. světové války HMS Belfast (návštěva uvnitř/alternativně Tower of London), Tower BridgeTower of London. Odpoledne přejedeme lodí do Greenwich a navštívíme nultý poledník. Možnost nákupů před odjezdem. Ve večerních hodinách přesun do ČR. 

7. den – návrat ke škole v odpoledních hodinách.

 

Cena: 8 990 Kč

 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.

 

Termín:

19.-25.4.20 (neděle-sobota)

10.-16.5.20 (neděle-sobota)

6.-12.6.20 (sobota-pátek)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň Německo

- 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí, služby místních průvodců v angličtině děti do 15 let cca 90£; děti od 16 let 110 GBP: *metro 4/8 GBP * Chelsea 15 GBP/15 GBP * Stratfrod nad Avonou rodný dům Shakespeara 8/8 GBP, kostel Holy Trinity Church 2 /2 GBP, Warwick Castle 17/17 GBP, Christ Church Collegeg 8/8 GBP, Windsor prohlídka v angličtině 5/5 GBP, Stonehenge 8/10 GBP, Salisbury cathedral 3/4 GBP * loď Londýn 7/13 GBP HMS Belfast nebo Tower of London 13/20 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd, a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.