003 - Jižní Anglie (Brighton, Portsmouth, Chichester, Seven Sisters, Hastings, Hever Castle, Londýn) od 8 390 Kč, 6 dnů/3 noci, hostitelské rodiny, plná penze, bus, 26.4.-1.5.20,3.-8.5.20,24.-29.5.20,7.-12.6.20

6 dnů/3 noci/bus/plná penze
 

 

1. den – odjezd od školy. Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais.

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a příjezd do BRIGHTONU, prohlídka Royal Pavilion (prohlídka s audio-průvodcem v angličtině), The Lanes a Brighton Pier. Návštěva Sea Life Centre – podmořské akvárium s podmořskými živočichy. Odpočinek na pláži, osobní volno, možnost nákupů například v OD Primark aj. Zájemci mohou navštívit Brighton Museum připomínající osobu Jiřího IV. a historii Brightonu vč. dobového oblečení nebo procházka po pláži do nedalekého přístavu s plachetnicemi a rybářskými loděmi. Večer ubytování v hostitelských rodinách. 

3. den - dopoledne výlet do PORTSMOUTH (prohlídka lodi HMS Victory Horatia Nelsona, návštěva Námořního muzea, které interaktivním způsobem mapuje bitvu u Trafalgar, a plavba přístavem). Odpoledne návštěva skanzenu v CHICHESTERU s 50 venkovskými stavbami z období od 13. - 19. stol. Ubytování v rodinách.

4. den – v případě dobrého počasí zastávka u útesů SEVEN SISTERS (cca na 45 min., fotografie, občerstvení). Dopoledne návštěva přímořského městečka HASTINGS (návštěva pašeráckých jeskyní, možnost nákupů). Odpoledne výlet na hrad HEVER CASTLE - byl sídlem rodu Boleynů. Své mládí zde strávila i Anna Boleynová, manželka krále Jindřicha VIII. Ubytování v rodinách.

5. den - celodenní program v LONDÝNĚ. Příjezd do LONDÝNA na Greenwich – možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje plavba lodí (studenti tak vidí důležité památky Londýna, u kterých se staví a mohou si je tak vyfotografovat) kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Pauls´Cathedral, The Globe až do Westminsteru. Odpoledne pěší prohlídka Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square, Buckinghamský palác.  Ve večerních hodinách odjezd z Londýna.

6. den - návrat do ČR.

 

Cena: 8 390 Kč

 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.                  

 

                     Termín zájezdu: 

26.4.-1.5.20 (neděle-pátek) OBSAZENO

3.-8.5.20 (neděle-pátek) OBSAZENO

24.-29.5.20 (neděl e-pátek) OBSAZENO

7.-12.6.20 (neděle-pátek)  VOLNO 18-20 + 2 pedagogové ZDARMA

Cena zahrnuje: 

- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň v Německu

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné do objektů a muzeí 60 GBP děti do 15 let vč., studenti od 17 let 70 GBP

* Royal Pavillion 8/9 GBP* Brighton Museum s kostými a uměleckými předměty 4/4 GBP* Sea Life Centre 8/8 GBP * Portsmouth historické doky a loď HMS Victory 15/15 GBP * Hever Castle 10/12 GBP* Hastings Pašerácké jeskyně 6/8GBP * Londýn doprava lodí 7/13 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.

26.4.-1.5.20 (neděle-pátek)

3.-8.5.20 (neděle-pátek)

24.-29.5.20 (neděle-pátek)

7.-12.6.20 (neděle-pátek)