002 - To Nej z Velké Británie (Canterbury, Warwick Castle, Stratford upon Avon, Oxford, Windsor, Londýn) od 7 790 Kč, 6 dnů/3 noci, hostitelské rodiny, plná penze, bus, 15.-20.3.20,19.-24.4.20,1.-6.5.20,10.-15.5.20, 7.-12.6.20

  6 dnů/3 noci/bus/plná penze

 

                    1. den – odjezd z ČR přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais.

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a příjezd do CANTERBURY, které je významným poutním místem a sídlem arcibiskupa anglikánské církve. Po příjezdu do Canterbury čas na ranní hygienu a snídani. Následuje prohlídka s anglickým průvodcem středověkého historického jádra, volno na nákupy (k dispozici je obchod vše za libru Poundland nebo studenty oblíbený obchodní dům Primark). Odpoledne návštěva středověké katedrály a interaktivního muzea The Canterbury Tales, které interaktivním a zábavným způsobem mapuje dílo Canterburské povídky napsané Geoffreym Chaucerem. Večer odjezd na ubytování, večeře. 

3. den - dopoledne návštěva středověkého hradu WARWICK, nově obohacený o prohlídku Warwick Dungeon (interaktivním způsobem mapuje historii a věznění na hradě). Odpoledne návštěva STRATFORD upon AVON, rodiště a místo odpočinku Williama Shakespeara – procházka městem kolem rodného domu Shakespeara a návštěva kostela Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben. V případě času možnost nákupů. Večer odjezd na ubytování a večeře. 

4. den – po snídani návštěva univerzitního města OXFORD. Nejprve si prohlédneme historické centrum a navštívíme Christ Church College (univerzitní kolej s kaplí a jídelnou, jež se stala kulisou pro natáčení filmu Harry Potter), dále Merton College, The Sheldonian Theatre, Bodleian Library a možnost nákupů, například studenty oblíbený OD Primark – obchod s oblečením pro teenagery. Odpoledne navštívíme královské město WINDSOR, kde je připravena komentovaná prohlídka na cca 2 hod. s anglicky hovořícím průvodcem (město exteriéry). Zájemci mohou navštívit místo prohlídky s průvodcem zámek individuálně (k dispozici je audio-guide v angličtině).  Nocleh v rodinách a večeře.

5. den – celodenní program v LONDÝNĚ. Příjezd do LONDÝNA na Greenwich – možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje plavba lodí (studenti tak vidí důležité památky Londýna, u kterých se staví a mohou si je tak vyfotografovat) kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Pauls´Cathedral, The Globe až do Westminsteru. Odpoledne pěší prohlídka Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square, Buckinghamský palác.  Ve večerních hodinách odjezd z Londýna.

6. den – v odpoledních hodinách příjezd ke škole.

 

Cena: 7 790 Kč                  

 

Cena platí pro odjezdová místa: Mladá Boleslav, Praha, Beroun, Plzeň a celý Středočeský kraj.

Cena zájezdu z dalších míst bude navýšena o náklady na přistavení/odstavení autobusu, viz ceník svozů zde.

 

Termín: 

15.-20.3.20 (neděle-pátek) OBSAZENO

19.-24.4.20 (neděle-pátek) VOLNO 47 + 4 MÍSTA ZDARMA

1.-6.5.20 (pátek-středa)  OBSAZENO

10.-15.5.20 (neděle-pátek) VOLNO 47 + 4 MÍSTA ZDARMA

17.-22.5.20  (neděle-pátek) OBSAZENO BUS 1

17.-22.5.20  (neděle-pátek) OBSAZENO BUS 2

7.-12.6.20 (neděle-pátek) VOLNO 47 + 4 MÍSTA ZDARMA

 

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu včetně přistavení autobusu ke škole, parkovného a daně v Německu

- 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)

- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam trajekt, zpět Eurotunel nebo dle přání školy a dostupnosti přepravy)

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- povinné  vstupné do objektů a muzeí, služby místních průvodců v angličtině 55GBP  děti do 15 let vč./ od 16 let 60GBP (vybírá průvodce v autobuse): * Stratford nad Avonou kostel Trinity Church 2 GBP/2 GBP * Warwick Castle a Warwick Dungeon 19 GBP/19 GBP * Oxford Christ Church 8 GBP/9 GBP * Windsor prohlídka v angličtině 5 GBP/5 GBP * loď cca 7 GBP/13 GBP * prohlídka Canterbury v angličtině 7 GBP/7 GBP * Návštěva muzea Canterbury Tales 7GBP/7 GBP

 

- nepovinné vstupné: návštěva katedrály v Canterbury 8 GBP/10 GBP

 

- další náklady nad rámec programu zájezdu

- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší

- příplatek za svoz dle tabulky svozů zde

 

Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.

 

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny účastníky:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240   000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místu ubytování. Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a proto předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.