0016 Anežský klášter - výukový program pro ZŠ/SŠ 100 Kč

Prohlídka začíná u jednoho z nejstrších kostelů v Praze, u sv. Haštala (Haštalské nám. 790, 110 00 Staré Město), dojdete sem ze Staroměstského náměstí nebo Náměstí republiky za cca 5-10 min. 

Nejprve se seznámíme s historií kostela sv. Haštala, čtvrtí Na Františku, Nejmenším domkem v Praze, Stínadly, Řásnovkou a historií kláštera. Poté si již prohlédneme interiéry kláštera. Uvnitř kláštera uvidíte kostel sv. Františka a Salvátora, hroby Anežky a Václava I. a jeho manželky Kunhuty, ambit, Anežčiny místnosti s oratoří, černou kuchyni, tajemnou chodbu k Vltavě, scriptorium a refektář, kapli Panny Marie.  Povídat si budeme zejména o Anežce, jejím životě, skutcích milosrdenství a svatořečení, co vše víme z Anežčiny legendy?  Jak se v klášteře žilo? Jak to bylo s klariskami? Kdo byli Křížovníci s červenou hvězdou? A kde dnes sídlí? Kde proběhla první operace v narkóze v Evropě? Ve kterém to bylo roce? 

  • Délka programu:       1,5 hodiny 
  • Začátek programu:    u kostela sv. Haštala (Haštalské nám. 790, 110 00 Staré Město), začátky možné nejdříve v 9:45, Anežský klášter otevírá v 10:00 hodin. Program nelze uskutečnit v pondělí. Klášter je veřejnosti uzavřen.
  • Konec programu:       Anežský klášter
  • Návštěva objektů:     ANO, Anežský klášter konvent (ne galerie s obrazy)
  • Cena ZŠ/SŠ:               100 Kč / 100 Kč (na 10-15 platících = 1 pedagog ZDARMA)
  • Cena platí pro skupinu min. 20 platících.
  • MHD:                          NE

Pracovní list zašleme v el. podobě. U tohoto programu jej studenti mohou mít s sebou a vyplňovat při prohlídce, budou mít na to čas. Výsledky si sdělíme na konci programu. CA netiskne pracovní listy a není nutné je mít vytištěné. Neposkytujeme rovněž psací potřeby.

 

  •  Objednávku vyplňte online  zde  kód programu 0016