0006 Anežský klášter a Staré Město 150 Kč

Prohlídka začíná na Staroměstském náměstí u Orloje. Pokud škola začíná v celou hodinu, podívá se na představení Orloje a po ukončení se přesune k věži pod Orloj, kde se setká s průvodcem. Společně si prohlédnete další pamětihodnosti na Staroměstském náměstí (bývalé popraviště, Týnský chrám, Mariánský sloup, Pražský poledník, pomník Mistra Jana Husa, kostel sv. Mikuláše), projdete do Ungeltu, zde obchodníci platili clo, dále kolem kostela  sv. Haštala a Nejmenšího domku v Praze dojdete k Anežskému klášteru. Poblíž jsou i Stínadla . Uvnitř kláštera uvidíte kostel sv. Františka a Salvátora, hroby Anežky a Václava I. a jeho manželky Kunhuty, ambit, Anežčiny místnosti s oratoří a další. Poté budeme pokračovat do Židovského Města, projdeme kolem Španělské a Staronové synagogy, nahlédneme přes zdi židovského hřbitova. Poté si škola může vybrat, zda ji průvodce doprovodí ke Karlovu mostu nebo zpět na Staroměstské náměstí.

Program lze obohatit o návštěvu Muzea Karlova mostu a plavbu po Vltavě, pokud máte 4 hodiny času, tj. od setkání na Staroměstském náměstí do konce prohlídky u Karlova mostu. Celková cena programu je 370 Kč (150+220).

Pracovní list k této prohlídce zašleme před akcí emailem. Prosíme, abyste pracovní list používali ve škole jako opakování. Používat pracovní list při prohlídce je pro děti složité. 

  • Délka programu:       2 - 2,5 hodiny
  • Začátek programu:    Orloj na Staroměstském náměstí
  • Konec programu:       dle dohody se školou na Staroměstském náměstí nebo u Karlova mostu, popřípadě lze končit v Anežském klášteře
  • Návštěva objektů:     ANO, Anežský klášter konvent (ne galerie s obrazy)
  • Cena ZŠ/SŠ:               150 Kč / 150 Kč (na 10-15 platících = 1 pedagog ZDARMA)
  • Cena platí pro skupinu min. 20 platících.
  • MHD:                          NE

     Objednávku vyplňte online zde kód programu 0006