Cestování po Praze do 15 let ZDARMA

Školní skupiny (děti do 14,99 let věku) mohou v Praze cestovat se seznamem potvrzeným školou ZDARMA. 

"Pro cestování dětí při hromadných školních akcích se musí skupina prokázat Hromadným potvrzením o věku pro děti od 6 do 15 let pro společnou školní akci vydaným školou. Toto potvrzení nelze uznat při individuálních cestách jednotlivých žáků a neplatí ve vlacích PID".     

Odkaz na web Dopravního podniku Hl. města Prahy zde